Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

7 juli, 2014

Julis landsdelsvisa temperaturrekord

Juli är statistiskt sett den varmaste månaden i landet. Detta är också den enda månaden på året där det absoluta köldrekordet inte härrör från norra Norrland. Istället är det södra Norrland som brukar uppmäta de lägsta julitemperaturerna då nätterna är längre där. Norrlandsrekordet är från anno dazumal och skrivs till -5,0° uppmätt i Funäsdalen i Härjedalen den 22 juli 1888 och den 14 juli 1893. Tillsammans med köldrekordet för november från 1890 och värmerekordet för maj från 1892 är detta Sveriges äldsta absoluta temperaturrekord. Med tanke på att klimatet nu blir allt varmare kommer sannolikheten att dessa rekord slås i framtiden minska.

 

Även i Svealand har köldrekordet på -4,0° uppmätts vid två tillfällen. Dels den 7 juli 1921 i Storsätern i Dalarna och dels den 16 juli 1921 i Särna i Dalarna.

 

Bisarrt nog är även Götalands köldrekord från två olika datum. Den 7-8 juli 1917 uppmätte Eckersholm i Småland -3,5°.

 

1901, 1933 och 1945 bjöd på rekordvärme

Julimånaden 1901 var extremt varm och Karlstad i Värmland hade då en av de högsta månadsmedeltemperaturerna, +21,8°, som över huvudtaget observerats i Sverige. Götalands värmerekord för juli är från denna månad. Den 20 juli 1901 uppmättes nämligen +36,0° i Borås i Västergötland.

 

Svealands värmerekord, liksom hela Sveriges, 38,0° avlästes den 9 juli 1933 i Ultuna strax utanför Uppsala. Själva observatoriet i Uppsala hade denna dag +37,4°.

 

I Norrland är den varmaste julidagen från den 17 juli 1945 då Harads (Norrbotten) i Lule älvdal uppmätte +36,9°.

 

Den varmaste julidagen i modern tid är den 27 juli 1994 då Kalmar i Småland och Söderhamn i Hälsingland hade +35,2° respektive +35,1°.

 

Den sista delen av denna serie med landsvisa temperaturrekord kommer i september. Tills dess så hoppas jag att ni läsare får en skön sommar!:)