Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

4 juli, 2014

Potentiellt kraftfull tropisk cyklon hotar Japan

I samma stund som orkanen Arthur nu lämnat North Carolina i USA finns en annan tropisk cyklon borta i Asien som bildades under torsdagen. Denna har fått namnet ”Neoguri” och befinner sig just nu öster om Filippinerna. Neoguri klassas i nuläget som en tropisk storm av det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center men väntas framåt söndag-måndag uppgraderas till en kategori 4 – orkan på sin väg norrut. Den senaste prognosen pekar på att Neoguri kommer att passera de japanska Ryukyuöarna på tisdag för att sedan dra in över södra Japan framåt onsdag samtidigt som den då förväntas ha tappat kraft till följd av bland annat lägre havsvattentemperaturer.  Prognoser såpass långt fram i tiden innehåller alltid ett mått av osäkerhet men de olika prognosmodellerna har ändå så här långt varit konsekventa med Neoguris troliga bana över västra Stilla havet.

Det mesta tyder på att Neoguri kan komma att intensifieras mycket snabbt under de närmaste 48 timmarna. Personligen tror jag att Neoguri kommer att nå Saffir – Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5 under helgen. Detta då havsvattnet är mycket varmt och sträcker sig djupt ner i havet samtidigt som de atmosfäriska förhållandena är gynnsamma för intensifiering.

Prognoserad bana för Neoguri utfärdad klockan 15UTC den 4 juli. Observera att vinden ges i knop där 1 knop motsvarar cirka 0,5 m/s. Källa: Joint Typhoon Warning Center.

Oavsett om Neoguri drar in över Japan eller tar en bana längre västerut kommer den att föra med sig mycket kraftiga regn, hårda vindar och en farlig stormflod vilket kan orsaka livshotande översvämningar, jordskred och nedfallande träd.  Den som vill kan följa Neoguris framfart på Joint Typhoon Warning Center.