Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

2 juli, 2014

Arthur – säsongens första tropiska storm på Atlanten

Under tisdagen bildades säsongens första tropiska storm, namngiven Arthur, på Atlanten strax öster om Florida. Enligt amerikanska National Hurricane Center (NHC) ser Arthur nu ut att intensifieras och utvecklas till en kategori 1 – orkan under torsdagen på sin väg upp åt nordost. I nuläget ser det ut som att endast delstaten North Carolinas ostligaste delar samt de sparsamt befolkade delarna av kanadensiska Newfoundland kan komma att beröras av Arthur.

Arthur ser ut att vara som mest intensiv när den passerar North Carolinas kust tidigt på fredagen den 4 juli, tillika USAs nationaldag. I det här fallet skulle det innebära att det är orkanens vänstra sida som träffar kustremsan. De kraftigaste vindarna hos tropiska orkaner på norra halvklotet återfinns så gott som uteslutande på orkanernas högra sida relativt deras färdriktning. Detta beror på att ett extra bidrag till vinden kommer av hur pass snabbt orkanen rör sig. Låt oss ta följande exempel där en viss tropisk orkan har en beräknad maximal vind på 40 m/s samtidigt som den är stationär. Börjar den nu att röra sig låt oss säga norrut med en hastighet av 3 m/s kommer vinden på den högra sidan att få en vind på 43 m/s medan vinden på den vänstra sidan  då blir 37 m/s. Denna asymmetri tar de operationella vädertjänsterna hänsyn till och i det nämnda exemplet skulle orkanen ha haft en maximal medelvind på 43 m/s.

Enligt NHC kan en tropisk stormvarning eller orkanvarning för främst North Carolinas kustremsa komma att utfärdas senare under onsdagen. I takt med att Arthur rör sig åt nordost sjunker havsvattentemperaturen och om Arthur följer den prognoserade banan och drar in över Newfoundland kommer den så dags att ha omvandlats till ett vanligt lågtryck, om än ett kraftigt sådant.

Prognoserad bana för den tropiska stormen Arthur. Källa: National Hurricane Center.

De första namnen på årets förbestämda namnlista som löper från ”A” till ”W” på Atlanten är Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard och Fay. Listan återanvänds vart sjätte år och dessa namn användes senast under orkansäsongen 2008. Efter orkanen Gustav och Ikes härjningar 2008 ströks dessa och har inför årets säsong ersatts av namnen Gonzalo och Isaias.

El Niño väntas ge en lugnare säsong än vanligt i år på Atlanten

Det mesta tyder på att en El Niño kommer att utvecklas senare i år. Generellt sett gäller att det under dessa år bildas färre tropiska cykloner (tropiska stormar + tropiska orkaner) på Atlanten. Detta hänger samman med att vindskjuvningen (skillnad i vindstyrka på omkring 12 km höjd och 1,5 km höjd) ökar på Atlanten under El Niñoår. Både 2006 och 2009 utvecklades El Niño. Bägge dessa år såg en lägre frekvens av tropiska cykloner än genomsnittet.