Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

30 juni, 2014

Temperaturextremer för juni

Årets juni har varit normal eller något kyligare än normalt för landet som helhet. Det som dock folk kommer att minnas av juni 2014 är den mycket kyliga midsommarhelgen. Under midsommardagen var landets högsta temperatur endast+18,3°(!) Sett till hela Sverige så är var detta även månadens allra kyligaste dygn.

Prognosen talar nu om fortsatt ostadigt och kyligt väder de närmaste dygnen. Dock väntas inga extrema temperaturer. Därmed har vi följande preliminära juniextremer:

  • Högsta: +28,5° den 10 i Markaryd (Småland), Källsjö och Borås (båda i Västergötland)
  • Lägsta: -4,6° den 17 i Tarfala (1150 möh) och Latnivaara (båda i Lappland)

 

Långt från extremt historiskt sett

Sett till de historiska extremvärdena för juni månad står sig årets extremer slätt. I år är det nu 67 år sedan som Sverige hade ”feber” den 29-30 juni 1947. Samtliga landsvisa rekord är från dessa två dygn. Varmast var det den 29 i Målilla i Småland som uppmätte +38,0° vilket än idag är den högsta temperatur som observerats i landet. Samma värde observerades den 9 juli 1933 i Ultuna utanför Uppsala.  Både Svealands och Norrlands junirekord är från den 30 juni då Bromma i Stockholm hade +35,3° medan Gävle hade +36,4°.

 

Extrem kyla i början av juni 1907

Den 2 juni 1907 rapporterades -12,9° på högfjällsstationen Vassitjåkko (1370 möh) i Lappland. På lägre höjd uppmättes -9,8° i Vassijaure (nuvarande Katterjåkk). Än idag är detta de lägsta temperaturer som en reguljär station i Sverige haft under en junimånad.

 

Även Götalands köldrekord på -7,5° för juni härrör från 1907. Dock noterades det dagen innan, den 1 juni och då i Eckersholm i Småland. I Svealand innehar Storsätern i norra Dalarna rekordet för juni. Där sjönk temperaturen till -8,0° den 26 juni vilket får anses vara mycket anmärkningsvärt med ett så lågt värde så pass sent i månaden.

 

Till sist så vill jag passa på att nämna att maj globalt sett var den varmaste majmånaden som observerats enligt NASA/NOAA.