Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

12 juni, 2014

Ovanligt aktiv inledning av orkansäsongen i östra Stilla havet

I östra Stilla havet har årets orkansäsong inletts osedvanligt aktivt. Säsongens tredje namngivna tropiska storm, Cristina, bildades under tisdagen vilket är extremt tidigt på säsongen. Sedan 1971 har det inträffat tre gånger, 1974, 1985 och 1990, att säsongens tredje namngivna tropiska cyklon i östra Stilla havet bildats före den 10 juni. Under dessa tre år bildades 18, 20 samt 22 namngivna tropiska cykloner. Under en normal säsong bildas 15 namngivna tropiska cykloner i östra Stilla havet. Då sannolikheten för en El Niño senare i år är hög väntas fler stormar än under ett normalår bildas i östra Stilla havet.

Cristina nu en ”major hurricane”

Under onsdagen uppgraderades Cristina till en kategori 1 – orkan på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan. Under torsdagen genomgick Cristina en snabb intensifiering och uppgraderades då av amerikanska National Hurricane Center till en kategori 4 – orkan, en så kallad ”major hurricane” (kategori 3-5 på Saffir – Simpsonskalan). Cristina har viss möjlighet att fortsätta intensifieras under det närmaste dygnet innan mer ogynnsamma förhållanden väntas för orkanen.  I och med att Cristina nu klassas som en ”major hurricane” slogs det gamla rekordet från 2010 för det tidigaste datumet som säsongens andra ”major hurricane” uppträtt i östra Stilla havet med bred marginal (13 dagar).

Prognosen för Cristina är gynnsam och indikerar en huvudsaklig väst- till nordvästlig bana vilket innebär att den i så fall håller sig ute över öppet hav långt bort från några landområden.

X, Y och Z i östra Stilla havet följs av grekiska bokstäver

Till skillnad från Atlanten där de förbestämda namnlistorna upphör efter bokstaven ”W” används även X, Y och Z i östra Stilla havet. Detta är en direkt konsekvens av att säsongen 1985 var extremt aktiv och för att undvika namngivning med grekiska bokstäver beslutade man sig då för att förlänga namnlistan med X, Y och Z. De namn som finns på de förbestämda namnlistorna i östra Stilla havet återanvänds precis som på Atlanten vart sjätte år. Undantaget är dock namnen på X, Y och Z som används vartannat år.

Namnparen är följande: Xavier/Xina; Yolanda/York samt Zeke/Zelda. Ifall det i år, liksom alla år med jämn slutsiffra, bildas 22-24 tropiska stormar i östra Stilla havet är det namnen Xavier, Yolanda och Zeke som kommer att användas. Skulle fler tropiska stormar bildas efter att namnen på listan tagit slut används det grekiska alfabetet. Hittills har detta ännu inte inträffat även om det var mycket nära 1992 då namnlistan tog slut i oktober när ”Zeke” bildades. I normala fall gäller att en alltför destruktiv tropisk storm eller tropisk orkan stryks från namnlistan och ersätts med ett annat. Detta gäller vad jag förstått INTE de oväder som namnges med grekiska bokstäver ifall de är alltför dödsbringande. På Atlanten skulle egentligen den numera famösa orkanen Wilma ha hetat ”Alpha” men National Hurricane Center missade tidigare under hösten 2005 en tropisk storm.