Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

26 maj, 2014

Rekordstark Amanda, El Niño och orkansäsongen 2014

Den 15 maj drog den officiella orkansäsongen igång på östra Stilla havet. Sent på fredagen den 23 bildades årets första tropiska storm där, namngiven Amanda. Under lördagen och halva söndagen närmast exploderade Amanda i styrka och gick från att vara en tropisk storm till den starkaste tropiska orkan som observerats under någon majmånad i östra Stilla havet. Det tidigare rekordet för maj månad hölls av orkanen Adolph (år 2001) vars namn, liksom ”Israel”, senare ströks från den förbestämda namnlistan på grund av politiska orsaker. Som mest nådde Amanda kategori 4 på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan. Dock var orkanen ytterst nära att nå Saffir – Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5. Så blev det inte och Amanda har sedan söndag kväll långsamt försvagats och väntas enligt amerikanska National Hurricane Center fortsätta försvagas samt hålla sig ute över öppet hav. Sedan 1970 har endast fyra tropiska orkaner nått kategori 3 eller 4 i östra Stilla havet under maj månad. Samtliga fyra fall har inträffat under 2000-talet (Adolph 2001 (kat 4), Alma 2002 (kat 3), Bud 2012 (kat 3) samt Amanda 2014 (kat 4)). Tillförlitlig statistik över tropiska stormar och tropiska orkaner i östra Stilla havet finns från 1970 och framåt.

El Niño och orkanaktiviteten

Som jag skrev i ett tidigare inlägg finns det en hög sannolikhet att El Niño kommer att utvecklas senare i år vilket har en betydande inverkan på de tropiska cyklonerna, framför allt på Atlanten och i östra Stilla havet. Även västra Stilla havet påverkas men inte i samma utsträckning.

Aktiv säsong sannolik i östra Stilla havet..

Amerikanska NOAA förutser i sin säsongsprognos att 14-20 namngivna tropiska stormar. Av dessa väntas 7-11 nå orkanstyrka och 3-6 utvecklas till ”major hurricanes” (kategori 3-5). Normalt sett bildas 15 namngivna stormar med 8 orkaner varav 4 ”major hurricanes”. Orkansäsongen i östra Stilla havet löper från den 15 maj till den 30 november. Under de år El Niño förekommer minskar den vertikala vindskjuvningen vilket ökar sannolikheten för fler och intensivare tropiska orkaner. En betydande majoritet av de kategori 5 – orkaner som utvecklats i östra Stilla havet uppträder under de år då El Niño utvecklas. Exempelvis nådde Linda (1997) och Rick (2009) Saffir – Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5. Linda var dessutom förmodligen den kraftfullaste tropiska orkan som förekommit i östra Stilla havet med en uppskattad medelvind under 1 minut på 82 m/s.

 

… men relativt lugn säsong på Atlanten väntas.

Under år med El Niño blir förhållandena för tropiska cykloner mer ogynnsamma på Atlanten. Detta beror på förändringar i atmosfärens cirkulation som medför en ökad vertikal vindskjuvning. Samtidigt sjunker havsvattentemperaturen i det område på Atlanten där tropiska cyklonerna huvudsakligen bildas. NOAAs säsongsprognos för Atlanten pekar på att 8-13 namngivna stormar bildas. Av dessa väntas 3-6 nå orkanstyrka och 1-2 utvecklas till ”major hurricanes” (kategori 3-5). Normalvärdena för perioden 1981-2010 är 12 stormar, 6 orkaner och 3 ”major hurricanes”. Den officiella orkansäsongen på Atlanten löper från den 1 juni till den 30 november.

 

Colorado State University (CSU) bedömer i sin tidiga säsongsprognos att årets orkansäsong kommer att bli lugnare än förväntat jämfört med de klimatologiska värdena för perioden 1981-2010. CSUs värden för årets säsong är 9 namngivna stormar varav tre orkaner där endast en väntas utvecklas till en ”major hurricane”.

 

Västra Stilla havet då?

El Niño påverkan på de tropiska cyklonerna i västra Stilla havet är inte alls lika stor som på Atlanten och i östra Stilla havet. Generellt gäller dock att bildningsområdet för de tropiska cyklonerna tenderar till att förflyttas längre österut. Detta medför att de tropiska cyklonerna kan tillbringa längre tid över vatten och därmed får mer tid på sig att samla kraft ur det varma havsvattnet. Tropical Storm Risk (TSR) förutspår att årets säsong i västra Stilla havet kan komma att bli den aktivaste sedan 2004.