Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

23 maj, 2014

Risk för åska och kraftigt regn

Under de senaste dagarna har mycket varm luft strömmat norrut över Europa med en sydlig luftström som sträckt sig hela vägen från norra Afrika upp till norra Skandinavien. I den varma luften har vi i Sverige fått ett par riktigt varma och soliga dagar med högsommartemperaturer på många håll från norr till söder. Den varma luftmassan innebär dock inte bara sol och värme utan medför också en potential för intensiva regnskurar med kraftig åska. De senaste dagarna har vi till stor del legat under inflytande av ett högtryck över Ryssland vilket inneburit mestadels stabilt väder. I väster lurar dock en kallfront som slingrar sig ner över kontinenten. Redan i dag har det åskat över delar av Norrland och nordvästra Götaland i anknutning till fronten. Fronten väntas i morgon ligga rakt in över Sverige och gör att risken för kraftiga regn- och åskskurar då är stor, från Götaland och upp över södra Norrland. Att i detalj prognosticera den typ av kraftiga regn- och åskoväder som väntas i morgon är mycket svårt. Det handlar till stor del om att identifiera var förutsättningarna är störst.

Förutsätningar för åskoväder

En grundförutsättning för att få åskoväder är att man ska ha en så kallad latent instabilitet. Om ett luftpaket börjar stiga uppåt ska det kunna nå en höjd där omgivning har lägre temperatur än vad luftpaketet har (när det når den höjden i atmosfären), så att man får en lyftkraft uppåt på luftpaketet. Lyftkraften ger sedan luftpaketet en acceleration uppåt ända tills det når en höjd där omgivningen har högre temperatur än luftpaketet. På så sätt kan man få kraftiga uppåtvindar som skapar förutsättningar för mäktiga åskmoln.

Det räcker dock inte med en latent instabilitet.  Det måste också finnas något som kan få luften att börja röra sig uppåt så att den kan nå en höjd i atmosfären där den sedan accelereras av lyftkraften som uppstår då omgivningen har en lägre temperatur än luftpaketets egen temperatur. Ett triggande lyft av luften kan till exempel fås i samband med en frontzon eller en konvergenslinje i samband med sjöbris (åskan som i satellitbilden nedan syns över Bohuslän/Dalsland kan troligen ha fått ett extra lyftande bidrag av konvergens i samband med sjöbris). Vanligt är också att solinstrålningen får lufttemperaturen närmast marken att stiga tills luftpaketet kan sticka iväg uppåt i en instabilt skiktad atmosfär.

Prognosen för i morgon

Enligt prognoserna för i morgon finns en luftmassa som en bit upp i atmosfären är ganska instabilt skiktad med förutsättningar för stora mängder energi att frigöras. Luften får också hjälp av kallfronten att börja stiga uppåt, vilket troligen är tillräckligt för att instabiliteten ska utlösas med kraftiga vertikalvindar och mäktiga bymoln som resultat. Under dagen i morgon kan även solen ge ett bidrag till att labilisera luften underifrån och ge extra kraftiga skurar framåt eftermiddagen (gäller troligen främst Svealand och södra Norrland). De två ovan nämnda förutsättningarna kan alltså troligen uppfyllas över Sverige under morgondagen. Det stora problemet är dock att förutsäga exakt var åskceller utvecklas och var de största regnmängderna kommer att falla.

Trots att regnet och åskan i morgon väntas utmed en frontzon kan de lokala variationerna vara stora. Mindre vågor och störningar på fronten ger stora utslag på regnmängderna och dess geografiska placering och utbredning. Varje åskcell är dessutom begränsad till en liten skala med en komplicerad dynamik och exakt var åskcellerna triggas och inte triggas samt hur kraftiga och organiserade de blir kan påverkas av många olika småsaker. Till exempel påverkar utvecklingen av en åskcell förutsättningarna för var och hur nya åskceller kan utvecklas. Följ det aktuella varningsläget här.

I satellitbilden nedan syns hur det under eftermiddagen åskade på många håll utmed fronten som då sträckte sig från Norrbotten via fjällen i gränsen till Norge och sen ner mot Danmark och Tyskland.

En satellitbild från nu på eftermidadgen den 23/5. De röda markeringarna visar registrerade blixtar.

En satellitbild från nu på eftermidadgen den 23/5. De röda markeringarna visar registrerade blixtar.