Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

19 maj, 2014

Trombsäsongen har inletts

I torsdags den 15 maj iakttog flera personer en tromb utanför Lund. Det var den första trombrapport vi fått in för den här säsongen.

Det var en svag högtrycksrygg som täckte södra Sverige under torsdagen. Men högtrycksryggen var lite ihålig och det bildades en del skurar trots ryggen. Och tydligen också lokalt en tromb.

Väderläget på eftermiddagen den 15 maj.

Vi har tidigare haft som tumregel att det bildas omkring tio tromber i Sverige per år. Men i takt med det ökade informationsflödet i samhället och med kameror överallt, så får man nog inse att siffran tio tromber i Sverige per år är en underskattning. Förmodligen är den minst dubbelt så hög.

Men många av tromberna förekommer ute över hav under sensommaren och ställer inte till med några skador. Om vi enbart räknar de tromber som orsakar skador på byggnader, skog med mera, så kanske siffran tio per år fortfarande håller.

Det är dessutom inte alltid säkert att en molnslang (tuba på latin) som hänger ner från ett bymoln når ända ner till marken. För att det ska vara befogat att tala om en äkta tromb måste luftvirveln nå ända ner till marken. Detta kan många gånger vara svårt att avgöra enbart av ett foto. Det som komplicerar det hela ytterligare är att den synliga molnslangen kan upplösas i de lägsta skikten samtidigt som luftvirveln når ner till marken. I så fall kan det krävas att föremål på marken virvlas upp, eller att vatten från en havsyta sugs upp för att man ska kunna avgöra säkert.