Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

30 april, 2014

Valborgssnö

April har bjudit på ovanligt mycket varmt och soligt väder, men nu strömmar kallare luft söderut över landet och valborgsmässoafton bjuder på snöfall ända ner över delar av Svealand. Inledningen av maj väntas bli kylig med förutsättningar för typiskt aprilväder.

Redan nu täcker kall luft större delen av landet. Längst i söder dröjer dock lite varmare luft fortfarande kvar och i gränsen till den varmare luften finns en markant frontzon som skiljer de båda luftmassorna. Fronten passerade i går nordligaste Götaland med en snabb vindvridning och en markant temperatursänkning under eftermiddagen. I bilden nedan visas temperaturobservationer från Gladhammar som klockan 12 i går noterade 24 grader. Därefter passerade kallfronten och en timma senare hade temperaturen sjunkit till endast 12 grader! Till största delen berodde temperatursänkningen säkert på den kyligare luften bakom fronten, men viss effekt hade troligen även vindvridningen efter frontpassagen. Vinden vred nämligen till ost så att det bakom fronten blåste vindar från Östersjöns kalla vatten.


Fronten har hittills inte gett några stora nederbördsmängder, men under eftermiddagen kommer ett tråg i höjden över Norska havet att svänga in över Sverige och ett lågtryck utvecklas då på fronten, se prognoskartor nedan. Under kvällen och natten passerar lågtrycket österut och drar bort över norra Östersjön. Norr om lågtrycket är luften så pass kall att valborgskvällen kan bjuda på snöfall ända ner över Västmanland och Uppland. Redan i skrivande stund snöar det på en del håll i södra Norrland och Dalarna (i samband med stigande luft nedströms höjdtråget). Snöfallet intensifieras under kvällen över norra Svealand, norr om lågtrycket som under fördjupning passerar österut över norra Götaland. Följ det aktuella varningsläget.
 

 

I kartorna visas marktrycket med svarta konturlinjer, den geopotentiella höjden av 500-hPa-ytan med cyanfärgade konturlinjer och temperaturen på 850-hPa-ytan med orange konturlinjer och färger. Notera den markanta fronten över Götaland, höjdtråget som svänger in från Norska havet och lågtrycket som utvecklas och fördjupas på sin väg bort mo Baltikum.

I kartorna visas marktrycket med svarta konturlinjer, den geopotentiella höjden av 500-hPa-ytan med cyanfärgade konturlinjer och temperaturen på 850-hPa-ytan med orange konturlinjer och färger. Notera den markanta fronten över Götaland, höjdtråget som svänger in från Norska havet och lågtrycket som utvecklas och fördjupas på sin väg bort mot Baltikum.

 
När lågtrycket i morgon drar bort mot Baltikum öppnar det upp för kyliga nord- och nordvästvindar att svepa ner även över sydligaste Sverige. Den kyliga luften väntas sedan ligga kvar över veckoslutet och ge förutsättningar för klassiskt aprilväder, främst över norra Sverige som då ligger djupt in i den kalla luftmassan. Läs gärna meteorlogens kommentar för den senaste prognosen.