Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

24 april, 2014

Sommaren har kommit!

Nu har sommaren officiellt kommit till sydvästra Götaland! Elva stationer i detta område har nu den 19-23 april haft fem dygn i följd med en dygnsmedeltemperatur på minst 10,0 vilket är definitionen för meteorologisk sommar (se årstidskartan). De stationer det gäller är:

 

-Skåne –> Lund, Malmö, Hörby, Sturup och Munka-Ljungby

-Blekinge –> Karlshamn

-Halland –> Halmstad, Eftra-Broen, Källsjö och Torup

-Västergötland –> Göteborg

 

För Lunds vidkommande är det intressant att notera att samtliga år efter 1997 har sommaren kommit tidigare än normalt. Av de 17 år som förflutit sedan dess har sommaren i 13 av dessa år anlänt redan i april. För Lunds del är normaldatumet för sommarens ankomst kring den 8 maj med avseende på referensperioden 1961-1990. För perioden 1991-2014 är medeldatumet istället den 28 april. Fortsätter sommaren att vara tidig där fram till 2020 kommer den nya referensperioden som då gäller för 1991-2020 med stor sannolikhet innebära att man kan förvänta sig meteorologisk sommar i Lund redan i slutet av april!