Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

10 april, 2014

Våldsam orkan mot nordöstra Australien

Den tropiska orkanen ”Ita” bildades i fredags och har sedan dess stadigt intensifierats. USA-baserade Joint Typhoon Warning Center (JTWC) uppgraderade under tisdagen (8 april) Ita till en kategori 1 – orkan på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan. Under torsdag natt intensifierades Ita mycket snabbt och har på torsdagsmorgonen uppgraderats till en kategori 4 – orkan. Orkanen kan komma att fortsätta växa i styrka det närmaste dygnet innan den med största sannolikhet drar in över delstaten Queensland i nordöstra Australien som en mycket farlig kategori 4 – orkan under fredagsdygnet.

 

Senaste gången en så kallad ”major hurricane” (kategori 3-5) drog in över Australien var i februari 2011 då Yasi träffade Queensland som en mycket kraftfull kategori 4 – orkan. Att döma av JTWCs senaste prognos kan Ita mycket väl komma att vara lika intensiv som Yasi var när den väl når land. Medelvindar under 1 minut förväntas som mest nå nästan 70 m/s. Saffir – Simpsonskalans gräns för kategori 5 går vid 70,6 m/s. Förutom kraftiga vindar ger orkanen även ymnigt regn som kan orsaka översvämningar. Dessutom för Ita med sig en farlig stormflod som kan vara ett par meter hög när den drar in över kusten. Låglänta områden översvämmas då. Av de städer som hotas av Ita är Cairns med sina drygt 120 000 invånare störst.

Prognoserad bana för orkanen Ita enligt JTWC. Observera att vinden ges i knop. 1 knop motsvarar ungefär 0,5 m/s. Källa: JTWC.

Den australiensiska vädertjänsten Bureau of Meteorology (BoM) gör en annorlunda bedömning än JTWC över den prognoserade banan för Ita. I deras senaste prognoslösning för Ita kommer orkanen istället att röra sig mer inåt land över nordöstra Australien under fredagen med en medelvind under 10 minuter på som mest kring 60 m/s vilket enligt deras femgradiga orkanskala innebär kategori 5. Att klassificeringen mellan de båda vädertjänsterna skiljer sig åt kan skapa förvirring.

 

Den viktiga skillnaden mellan vädertjänsterna är att BoM till skillnad från JTWC använder sig av medelvinden under 10 minuter i sin klassificering av tropiska cykloner (avser tropiska stormar och tropiska orkaner). JTWC däremot begagnar sig istället av medelvinden under 1 minut när de klassar tropiska cykloner utifrån den femgradiga Saffir – Simpsonskalan. När orkanen Yasi i början av februari 2011 drog in över ungefär samma område klassades den av JTWC som en kategori 4 enligt Saffir – Simpsonskalan men som en kategori 5 – orkan enligt BoM. Se fråga 2 under ”definitions” högst upp i BoMs Frequently Asked Questions över tropiska cykloner där det finns en bra bild över skillnaden mellan de båda skalorna. Värt att notera är att en kategori 1 – orkan enligt BoM motsvarar en tropisk storm enligt Saffir -Simpsonskalan.

 

Sällsynt tropisk cyklon i västra Stilla Havet förra veckan

Förra torsdagen den 5 april bildades den tropiska cyklonen ”Peipah” i västra Stilla havet ovanligt nära ekvatorn. Peipah nådde enligt JTWC tropisk stormstyrka endast 4,3° norr om ekvatorn. Fredagen den 6 nedgraderades Peipah till ett tropiskt lågtryck av JTWC. Allmänt gäller att tropiska cykloner inte bildas inom området mellan 5° norr och  5° söder om ekvatorn då Corioliskraften där är alltför svag där för att kunna initiera en rotation. Ifall de bildas närmare ekvatorn beror det på att andra gynnsamma faktorer samverkat. Sedan man började föra statistik över tropiska cykloner 1945 i Stilla Havet finns det till dags dato bara fyra kända fall där en tropisk cyklon bevisligen nått tropisk stormstyrka och befunnit sig närmare ekvatorn än Peipah. Den tropiska cyklon som officiellt bildats allra närmast ekvatorn är Vamei som i december 2001 bildades på 1,5°N. På andra plats kommer orkanen Sarah som 1956 nådde tropisk stormstyrka på 2,2°N.

 

Det senaste fallet hämtar vi från slutet av november 2012 då Bopha nådde tropisk stormstyrka 4,4° norr om ekvatorn. Den 30 november befann sig Bopha endast 3,5° norr om ekvatorn. Bopha drog senare i början av december in över södra Filippinerna som en kategori 5 – orkan och krävde närmare 2000 människors liv.

 

Följ Ita på antingen Joint Typhoon Warning Center eller Bureau of Meteorology.