Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

4 april, 2014

Sand från Sahara faller över Europa

Den senaste veckan har stora mängder sand och stoft strömmat upp över Europa. I bland annat England och Tyskland har luften tidvis varit kraftigt förorenad och bilar och andra föremål har täckts av lager med rött damm. Sanden har sitt ursprung i Saharaöknen och har förts upp i atmosfären via sandstormar som härjat i nordvästra Afrika.

Transporten av sand från Sahara och upp över Europa har skett i ett par omgångar under den senaste veckan och hänger ihop med ett fastlåst väderläge med två stora, dominerande trycksystem. Ett lågtrycksområde på Atlanten ner mot Iberiska halvön samt ett högtrycksområde över kontinenten och upp mot östra Grönland har gett förutsättningar för stora förskjutningar av luftmassor i syd-nordlig riktning. Sanden kan färdas långa sträckor på hög höjd i atmosfären och faller till marken i samband med regn, något som skett över framför allt Storbritannien under de senaste dagarna. Satellitbilderna nedan är kompositbilder särskilt framtagna för att följa utvecklingen av sandstormar. Stoft och sand framträder som rosa områden. Överlagrat i den första bilden är strömningsmönstret i den övre delen av troposfären och man kan ana hur sanden är på väg upp över Europa.  Den andra bilden är inzoomad över nordvästra Afrika där en stor sandstorm ägde rum i samband med en kallfrontspassage i onsdags.  

I nuläget finns ett område med sand och stoft över norra Tyskland som under kvällen och natten väntas falla till marken i samband med ett mindre regnområde. Denna gång ser inte Sverige ut att få del av fenomenet, men det är inte helt ovanligt att sand från Sahara når hela vägen till Skandinavien innan det faller ner i samband med regn.   

 

Bilden visar väderläget i onsdags då luft från norra Afrika strömmade upp över Västeuropa (konturerna visar geopotentiella höjden av 300-hPa ytan och pilarna visar vinden på samma höjd). I bilden kan man också ana ett rosa område över nordvästra Afrika, det är sand och stoft som förts upp i atmosfären i samband med en sandstorm.

Bilden visar väderläget i onsdags då luft från norra Afrika strömmade upp över Västeuropa (konturerna visar geopotentiella höjden av 300-hPa ytan och pilarna visar vinden på samma höjd). I bilden kan man också ana ett rosa område över nordvästra Afrika, det är sand och stoft som förts upp i atmosfären i samband med en sandstorm.

 
 
En satellitbild som visar hur sand och stoftpartiklar i onsdags fördes upp i atmosfären över nordvästra Afrika. Överlagrat i bilden är också ett tryckfält och ett vindfält som visar att sandstormen skedde i samband med en kallfront och kraftiga sydvästliga vindar.

En satellitbild som visar hur sand och stoftpartiklar i onsdags fördes upp i atmosfären över nordvästra Afrika. Överlagrat i bilden är också ett tryckfält och ett vindfält som visar att sandstormen skedde i samband med en kallfront och kraftiga sydvästliga vindar. Stoftet från sandstormen framträder i bilden som ett rosa område.