Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

24 mars, 2014

Vintern 2013/2014 – mild i hela landet

Vintern inleddes med milt och blåsigt väder med två stormar, Sven och Ivar, som passerade landet den 5 samt 12 december. Efter en osedvanligt mild inledning på det nya året slog vädret om runt den 10 januari vilket gav södra Sveriges vinterentusiaster ett par veckor med vinterväder innan vädret slog om och följdes av en mycket mild och solfattig februarimånad i hela landet. Till följd av mildvädret hade våren nått ända upp till delar av södra Norrland innan den kalendariska vintern var slut.

Det övervägande milda vädret gjorde att de största snödjupen på många platser i landets södra delar blev blygsamma medan det på sina håll i nordvästra Dalarna liksom i delar av Norrland utanför fjällen var mycket snörikt. Kvikkjokk-Årrenjarka i Lappland uppmätte sitt största februarisnödjup (140 cm) sedan 1920. Ungefär samtidigt uppmätte i Gördalen i Dalarna som det största snödjupet i Svealand (151 cm) i februari sedan 1951. Vinterns  största snödjup blev dock 154 cm uppmätt den 23 februari i Almdalen i Jämtland.

Milt i hela landet

Vintern 2013/2014 blev som helhet mild eller mycket mild i hela av landet. För så gott som hela Sverige gäller dock att vi bara behöver gå tillbaka till vintern 2008 för att finna en varmare motsvarighet. Vintern 2008 var för övrigt rekordmild på många håll i östra Götaland och östra Svealand. Det finns dock undantag, dels i norra Norrland samt nordvästra Svealand. För nordvästra Lapplands del var januari mycket kall och där var överskotten i februari påtagligt mindre än i övriga landet. I nordvästra Svealand gäller istället det motsatta då januari i det här området hade ett icke obetydligt överskott där tre stationer med längre mätserier alla hade sin näst mildaste vinter. De berörda stationerna är Gustavsfors i Värmland (startår 1917), Malung i Dalarna (startår 1880), Särna i norra Dalarna (startår 1892). Där får man gå tillbaka till vintrarna 1925, 1949 samt 1973 som för respektive ort var mildare. I nordvästra Norrland var januari däremot mycket kall vilket avspeglas i statistiken.

Vinterns preliminära medeltemperatur för 10 svenska stationer med längre mätserier. Rangordningen utgår från att den mildaste vintern fått rangen 1. Klicka för större och tydligare bild.

 

Mycket nederbördsrikt i västra Svealand

Vintern blev inte bara mild utan även nederbördsrik på många håll i Sverige. De största nederbördsavvikelserna förekom i främst västra Svealand där flera stationer med drygt 100 års mätdata eller mer fick en rekordblöt vinter. Följande stationer satte nya nederbördsrekord:

Malung i Dalarna (startår 1879) – Sammanlagt föll 284 mm vilket innebar att det gamla rekordet på 247 mm från vintern 1936 slogs med god marginal. Under perioden 18 december-16 februari föll det mätbar nederbörd (minst 0,1 mm) varje dag vid automatstationen. Februari var här den allra nederbördsrikaste som observerats.

Storbron i Dalarna (startår 1912) – Det gamla rekordet på 289 mm från vintern 1915 slogs med mycket stor marginal då man denna vinter skrapade ihop totalt 359 mm. I februari slogs det gamla februarirekordet från 1989 på 104 mm med en klar marginal då man i år fick 128 mm där.

Särna i Dalarna (startår 1880) – Det gamla rekordet på 178 mm från vintern 1935 överträffades med en viss marginal i år då 193 mm föll under årets vintermånader.

Gustavsfors i Värmland (startår 1918) – Precis som i Särna var det gamla nederbördsrekordet för vintern som helhet från 1935 då det kom 202 mm där. I år uppmättes sammanlagt 210 mm där. Precis som för Malungs och Storbrons del blev februari den nederbördsrikaste som uppmätts i Gustavsfors.

Även ett par andra stationer med omkring 80 års nederbördsdata slog sina tidigare rekord denna vinter. Detta gäller exempelvis Mångsbodarna i Dalarna (start 1932) och Bäckefors i Dalsland (start 1932).

För ytterligare ett par stationer i de här regionerna blev det den näst nederbördsrikaste vintern som observerats. Detta gäller för Heden i Bohuslän (start 1912), Håvelund i Bohuslän (start 1912), Grythyttan i Västmanland (startår 1879). För samtliga dessa stationer gäller att det föll mer nederbörd under vintern 2008. Även i Vänersborg (startår 1860) i Västergötland och Sörbytorp (startår 1909) i sydligaste Närke blev årets vinter den näst nederbördsrikaste. Där var det dock inte vintern 2008 som var värst utan istället år 2000 respektive år 1977.

De enda områden som kunde uppvisa några mer betydande nederbördsunderskott var fjällvärlden från Jämtland och norröver samt i viss mån även Öland och Kalmartrakten. För Storliens del blev detta den femte torraste vintern sedan mätningarna inleddes där 1899. Medan december var nederbördsrik var både januari och februari nederbördsfattiga där. För att finna en torrare vinter där får vi gå tillbaka till vintern 1970.

 

Nederbördsavvikelsen i procent av det normala för december (vänster), januari (mitten) samt februari (höger). Klicka för större bild.

Läs mer om vädret i december, januari och februari.