Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

21 mars, 2014

Koldioxidhalten på Mauna Loa över 400 ppm

I takt med att världens länder i oförminskad takt i samband med ”BAU” (Business As Usual) utnyttjar Jordens ändliga fossila resurser, kol, olja och naturgas, ökar halten koldioxid (CO2) i atmosfären obönhörligt. I maj förra året uppmättes för första gången en koldioxidhalt på 400 ppm (parts per million) vid Observatoriet i Mauna Loa på Hawaii som är den plats på Jorden där man mätt koldioxidhalten allra längst. I år nåddes denna gräns redan den 12 mars det vill säga drygt två månader tidigare. Det bör poängteras att det globala årsmedelvärdet ännu inte överskridit 400 ppm. År 2012 var det globala årsmedelvärdet 393 ppm.

 

Ifjol överskreds gränsen 400 ppm vid Mauna Loa endast under några få dagar då koldioxidhalten är som högst i maj och som lägst i slutet av september. Detta beror på att träd och buskar under sommarmånaderna på norra halvklotet utnyttjar fotosyntesen för att binda atmosfärens koldioxid. Under hösten när löven faller återförs istället denna koldioxid från träd och buskar och halten koldioxid ökar då igen.

AR5_MaunaLoa

Uppmätt koldioxidhalt i ppm vid Mauna Loa (Hawaii) från 1958-2012 (rött) samt Sydpolen (svart). Källa: IPCC AR5.

 

450 ppm och 500 ppm till år 2040 samt år 2065?

År 2010 var världens samlade utsläpp av koldioxid 30 miljarder ton. Detta är samma som 30 000 000 000 000 kilo koldioxid. Siffran 10 miljarder ton kol förekommer också. Skillnaden i uppgifter beror på att man i det senare fallet inte räknar med syremolekylerna i koldioxiden utan endast vikten av kolatomerna.

För närvarande ökar halten av koldioxid i atmosfären med omkring 2 ppm per år. Fortsätter denna ökningstakt kommer vi att ha nått 450 ppm innan år 2040 och framåt år 2065 kan vi räkna med en koldioxidhalt på 500 ppm. År 2065 är undertecknad närmare 90 bast och har då sannolikt lämnat över till nyare generationer. Till år 2100 kan halten koldioxid komma att ligga på runt 575 ppm beroende på hur världens länder fortsätter att bete sig i framtiden. Till år 2200 skulle denna siffra vara 775 ppm

 

Matnyttiga länkar om Mauna Loa

För den som vill följa koldioxidhaltens förändring i närtid finns följande trevliga länkar att tillgå:

 

NOAA – Earth System Reserach Laboratory Global Monitoring Division

Scripps Institution of Oceanography

 

I den andra länken finns möjlighet att se hur koldioxidhalten varierat under åtta olika tidsperspektiv. Allt från en vecka sedan till 800 000 år bakåt i tiden.