Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

12 mars, 2014

Tidigaste våren på minst 150 år i Haparanda…

Under tisdagen höll sig dygnsmedeltemperaturen över 0,0° i Haparanda liksom i stora delar av Norrland. Därmed har den meteorologiska våren år 2014 tagit ytterligare ett kliv norrut. För Haparandas del blev det även det tidigaste datumet, 5 mars, för våren någonsin sedan temperaturmätningar med maximi- och minimitermometer inleddes år 1862. Som nedanstående tabell tydligt visar är det ovanligt med vår redan i mars, bara fem fall har observerats under de senaste 150 åren. Två andra mycket tidiga vårar i nära tid var 2010 och 2011 då våren anlände till Sveriges östligaste stad den 1 samt 2 april. Inte oväntat är de senaste vårarna från slutet av 1800-talet och 1900-talets första decennium. Under de senaste 30 åren har det bara hänt en gång, nämligen 1996, att våren kommit till Haparanda först i maj.

Tidigaste datum för våren Senaste datum för våren
5 mars 2014 24 maj 1899
15 mars 1923 23 maj 1867
17 mars 1890 16 maj 1909
30 mars 1986 15 maj 1885
31 mars 1907 13 maj 1902

Tabell: Tidigaste respektive senaste datumen för vårens ankomst till Haparanda för åren 1862-2014.

 

… och en av de allra tidigaste vårarna i Östersund och Jokkmokk…

Några andra stationer som förtjänar att nämnas dit våren nu anlänt är Särna i norra Dalarna, Gunnarn (Lappland), Jokkmokk (Lappland) och Östersund (Jämtland) där våren nu etablerat sig. I Östersund anlände våren den 4 mars vilket är det sjunde tidigaste ankomstdatumet för våren där. I fjol var den dock ännu tidigare där då den kom redan den 23 februari vilket var det tidigaste datumet för våren där sedan 1891 (se tabell).

Tidigaste datum för våren Senaste datum för våren
15 februari 1891 17 maj 1909
23 februari 2013 9 maj 1877
25 februari 1959 5 maj 1955
26 februari 1961 4 maj 1881
27 februari 1887 & 1992 4 maj 1899

Tabell: Tidigaste respektive senaste datumen för vårens ankomst till Östersund/Frösön för perioden 1876-2014.

 

För Jokkmokks del där våren i år gjorde sitt intåg den 5 mars blev det den näst tidigaste våren som observerats under perioden 1882-2014. Endast år 1959 lyckades våren anlända tidigare och då redan den 27 februari (se tabell nedan).

Tidigaste datum för våren Senaste datum för våren
27 februari 1959 22 maj 1909
5 mars 2014 21 maj 1917
15 mars 1923 17 maj 1996
21 mars 1920 14 maj 1900
22 mars 2003 14 maj 1941

Tabell: Tidigaste respektive senaste datumen för vårens ankomst till Jokkmokk för perioden 1882-2014.

 

… men nu blir det snart kallare med vinterkänsla igen!

Det högtryck som fört upp den för årstiden osedvanligt milda vårluften har just nu sitt centrum över Nordsjön. Senare i veckan förskjuts högtrycket västerut samtidigt som lågtrycken väntas gå på en sydligare bana. Därmed öppnar detta för kall Ishavsluft att dra ner över hela landet med början på lördag då ett område snö och regn drar in över Götaland och Svealand. Detta ser därefter ut att följas av minusgrader nattetid med risk för halt väglag. Den här kalla vädertypen ser sedan ut att bestå minst en vecka framåt. Därmed kommer vårdagjämningen den 20 mars med all sannolikhet att bjuda på en känsla mer av vinter än vår… Men även om det nu blir kallare och därmed mer normala temperaturer för årstiden så blir det ingen återgång till vinter meteorologiskt sett. När en årstid väl kommit så ändras den inte även om vädret ändras.