Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

10 mars, 2014

Vårvärmen fortsätter!

Det för årstiden mycket milda eller varma vädret fortsätter. Luftmassan som under gårdagen strömmade in över södra Sverige var för årstiden anmärkningsvärt varm. De 16.7 grader som noterades här i Norrköping är inte bara säsongens hittills högsta temperatur i landet, för att finna en högre temepraturnotering så här tidigt på året får man gå tillbaka ända till 1961! Även om den allra varmaste luftmassan nu har lämnat Sverige så kommer de närmaste dagarna att fortsätta bjuda på soliga och vårvarma stunder, men i prognoserna finns också en tydlig påminelse om att kung Bore ännu inte helt är ute ur leken. Läs hela inlägget:    

De båda bilderna nedan visar hur en kombination av nordliga lågtrycksbanor och högtryck över Centraleuropa under helgen medförde att syd- och sydvästvindar kunde föra varm luft från Iberiska halvön upp över kontinenten och senare in över södra Skandinavien. 

En satellitbild som visar hur ett högtryck i går dominerade vädret över stora delar av Europa. Solen i kombination med en varm luftmassa gjorde att temperaturen steg över 15 grader i östra Götaland och över 20 grader ända upp över norra Tyskland! Värt att notera är också den tydliga skillnaden mellan den molnfria, stabila och torra tropikluftmassan öster om kallfronten och den prickiga strukturen som syns i den labila luftmassan väster om kallfronten, vid Norges kust förekom en hel del åska i de konvektiva cellerna bakom kallfronten.

En satellitbild som visar hur ett högtryck i går dominerade vädret över stora delar av Europa. Solen i kombination med en varm luftmassa gjorde att temperaturen steg över 15 grader i östra Götaland och över 20 grader ända upp över norra Tyskland! Värt att notera är också den tydliga skillnaden mellan den molnfria, stabila och torra tropikluftmassan öster om kallfronten och den prickiga strukturen som syns i den labila luftmassan väster om kallfronten, vid Norges kust förekom en hel del åska i de konvektiva cellerna bakom kallfronten. De röda pilarna i satellitbilden visar hur södra Sveriges varma luftmassa rörde sig mellan lördag morgon och söndag eftermiddag.

 

 

Bilden visar hur en mycket varm luftmassa under helgen strömmat upp från Iberiska halvön, via Frankrike och Tyskland och in över södra Sverige.

Bilden visar hur en mycket varm luftmassa under helgen strömmat upp från Iberiska halvön, via Frankrike och Tyskland och in över södra Sverige. Kartan visar temperaturen på 850 hPa nivån.

 

 Väderläget i början av mars 1961 snarlikt nuvarande

För att finna en högre maxtemperatur än gårdagens 16.7 grader vid den här tiden på året (innan den 10 mars) får man gå tillbaka till 1961 då Oskarshamn hade hela 18.0 grader. Det rådande väderläget då var snarlikt det nuvarande. Flera djupa lågtryck passerade på nordliga banor norr om Skandinavien och ett högtryck täckte stora delar av Europa med en sydvästlig luftström in över södra Sverige. 9 mars 1961 noterade flera stationer en bit över 15 grader. Dagarna efter fortsatte högtrycket att ha ett visst inflytande på vädret i söder och det blev ytterligare några varma dagar, men en dryg vecka senare byggdes ett högtryck upp ute på Atlanten, strax söder om Island. Det gav en nordvästlig luftström ner över landet och ett par lågtryck passerade åt sydost med rejält kall luft ner över landet på baksidan av lågtrycket. Ett mäktigt bakslag för våren den gången alltså! Hur ser det ut denna gång?

Fortsatt vårvärme, men antydan till bakslag finns i sikte

Tisdag-torsdag väntas ett högtryck med varm luft sträcka sig in över södra Sverige och ge fortsatt behagliga vårtemperaturer en bit över 15 grader. Därefter, under veckoslutet och i början av nästa vecka, finns en tendens till västligare högtrycksplacering på Atlanten med en liten nordlig vindkomponent på luftströmmen över Sverige. Något lågtryck ser ut att passera åt sydost över Norden och på baksidan av detta kan eventuellt vintrigt kall luft strömma ner över landet. Med största sannolikhet får vi sjunkande temperaturer framåt helgen och kanske kan vi, likt 1961, efterhand få ett ordentligt bakslag för våren!