Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

3 mars, 2014

Tidigaste våren på minst 115 år i Storlien…

Det för årstiden mycket milda vädret som dominerade februari och fortsatt i början av mars har gjort att den meteorologiska våren nu lokalt nått upp ända till Västerbotten och Jämtlandsfjällen (se nedanstående årstidskarta). Både Sundsvall och Umeå fick vår den 22 februari vilket är drygt 1½ månad tidigare än normalt. Det kanske mest anmärkningsvärda är att våren lyckades etablera sig i Storlien i Jämtland den 23 februari.

För Storliens del där temperaturmätningar inleddes sommaren 1899 är detta det tidigaste vårdatumet som observerats. Enda gången våren anlänt till Storlien redan i februari inträffade den 25 februari år 1959. Nedanstående tabell listar de fem tidigaste respektive senaste datumen då våren kommit till Storlien. Under 102 av 115 år har våren anlänt till Storlien den 1 april eller senare.

 

Tidigaste datum för våren Senaste datum för våren
23 februari 2014 25 maj 1955
25 februari 1959 22 maj 1900
7 mars 1977 22 maj 1909
18 mars 1938 19 maj 1915
20 mars 2012 19 maj 1941

Tidigaste respektive senaste datumet för vårens ankomst till Storlien för perioden 1900-2014.

 

… men ingen vår i Östersund…

Nej, våren lyckades inte etablera sig i Östersund. Med minsta möjliga marginal blev dygnsmedeltemperaturen på det sjunde dygnet den 1 mars exakt 0,0° och därmed sprack det hela.  För att meteorologisk vår skall anses råda måste dygnsmedeltemperaturen sju dygn i följd vara minst 0,1°. För att illustrera precis hur nära våren var i Östersund hade det blivit vår om temperaturen klockan 07 hade varit tre tiondelar högre vilket den var klockan 06…

 

Som framgår av årstidskartan får vi nu vänta minst en vecka innan vi vet ifall våren fortsätter att avancera norrut eller ej. Detta då de områden där vintern fortfarande behåller sitt grepp hade vintertemperaturer igår den 2 mars (se karta nedan).

Våren har nu nått delar av södra Norrland. Klicka för förstoring.