Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

28 februari, 2014

Våren skuttar vidare norrut!

Symptomatiskt nog avslutas denna februarimånad med grått och milt väder i hela landet. I väntan på den ovanligt blyga solen kan det kanske vara en tröst att våren fortsätter att skutta norrut till följd av det milda vädret.

I mitt förra inlägg om våren tog jag upp att både Stockholm och Uppsala av allt att döma skulle få meteorologisk vår den 21 något som vi nu kan konstatera är fallet. Ankomsten är därmed flera veckor tidigare än normalt för båda orterna. Detta gäller även för alla de delar som fått vår hittills i februari. Och nu under helgen kommer vi med all sannolikhet att få se våren vandra vidare norrut då det fortsätter att vara milt i hela landet.

Bland de orter som har en reell chans att få meteorologisk vår från och med den 22-23 februari finner vi Östersund i Jämtland, Sundsvall i Medelpad och Umeå i Västerbotten. Huruvida dessa orter verkligen får vår avgörs idag, fredag och imorgon lördag. Villkoret för att meteorologisk vår skall anses råda är att dygnsmedeltemperaturen är över noll i 7 sammanhängande dygn. Vårens ankomst räknas då som det första av dessa sju dygn. Så här långt har de nämnda orterna haft 5, 6 samt 6 dygn i rad med vårtemperaturer. För Sundsvalls och Umeås del är det mycket troligt att våren anlände den 22 februari då dygnsmedeltemperaturen ser ut att hamna strax över noll även idag, fredag. Däremot är det tveksamt om man kommer att kunna hälsa våren välkommen i Östersund då morgondagen ser ut att kunna bjuda på en dygnsmedeltemperatur strax under noll. Till Sundsvall skall våren normalt sett anlända de första dagarna i april medan Umeå normalt sett får vår kring den 10 april. För Östersunds del är det normala datumet för vårens ankomst den 11 april.

I skrivande stund jobbar jag på att gå igenom vårens ankomst för några stationer med mer än 100-åriga mätserier och efter att ha studerat vårens ankomst för Östersund kan jag konstatera att om våren lyckas etablera sig i Östersund från den 23 februari i år blir det i så fall tillsammans med 2013 det tidigaste ankomstdatumet för våren där sedan 1891. Den gången anlände den meteorologiska våren den 15 februari dvs det tidigaste möjliga datumet som våren kan komma. Hur det går för våren framöver följer man enklast på årstidskartan.