Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

19 februari, 2014

90 år med väder i radio!

Tidigare i år uppmärksammade vi sjörapportens 75-årsjubileum. Nu har det blivit dags att hylla en ännu äldre jubilar. I dag, den 19 februari 2014, är det nämligen exakt 90 år sedan den allra första väderleksrapporten sändes i rundradio!

Nordlig vind, frisk i kustbandet, eljest svagare. Sannolikt uppehållsväder och några grader under fryspunkten. Det var vädret som rapporterades för huvudstaden den 19 februari 1924 i den allra första radiosända väderrapporten, som kan ses i fotografiet i bilden ovan. Rapporten var en del av Telegrafstyrelsens och Svenska Radioaktiebolagets försökssändningar över Stockholmsområdet. Året där på startade AB Radiotjänst sina sändningar och i takt med att sändningsnätet och mottagningsförhållanden förbättrades kunde allt fler ta del av de dagliga väderrapporterna. Läs mer om radions historia.

För vädertjänsten innebar radion en helt ny möjlighet att komunicera ut sin information till folket. Under 1870-talet hade SMHIs föregångare, Statens meteorologiska centralanstalt (MCA), börjat utfärda kortare väderprognoser. Innan rundradions tid spreds informationen bland annat med hjälp av järnvägstelegrafen så att allmänheten kunde ta del av vädertjänstens rapporter vid de större järnvägsstationerna. Enklare prognoser kunde också förmedlas med hjälp av signalflaggor och i början av 1900-talet upprättades ett antal stormvarningsstationer som använde sig av koner och klot för att förmedla förväntad vindstyrka och riktning. Stormvarningsstationerna blev kvar till början av 1950-talet, men rundradions sändningar erbjöd allmänheten en helt ny möjlighet att ta del av dagliga väderrapporter.

Inledningsvis sändes endast en rapport om dagen, men snart utökades antalet rapporter och redan från slutet av 1930-talet sändes fem väderleksrapporter dagligen. På följande länk kan ni höra hu en väderleksrapport kunde låta år 1964. Vi på SMHI har identifierat radiouppläsaren som Lars Bosaeus.

I dag sänds sex rapporter dagligen och en snabb överslagsräkning ger att det genom åren har sänts ca 170 000 väderleksrapporter i P1 eller den tidigare enda riksradiokanalen. I bilden nedan kan ni se meteorolog Niklas W Einevik göra sig redo inför dagens lunchrapport i P1 klockan 12.55. 

En av dagens meteorologer, Niklas W Einevik, förbereder lunchsändningen klockan 12.55

En av dagens meteorologer, Niklas W Einevik, står i radiostudion och förbereder inför lunchsändningen klockan 12.55