Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

5 februari, 2014

Ett tillfälligt besök av solen

När jag satt på jobbet i måndags sken solen från en klarblå himmel i Norrköping och jag slogs då plötsligt av två saker. Det första som slog mig var hur kvickt temperaturen steg i solskenet utanför fönstret och det blev väldigt tydligt att solen nu snabbt får en allt större inverkan på maxtemperaturen. Ett faktum som, vid stabil skiktning närmast marken och svag vind, gör att små förändringar i fukt och molnighet kan vara skillnaden mellan någon minusgrad och flera plusgrader. Just i måndags hade mild höjdluft förts upp över Sverige. Närmast marken fanns dock ett stabilt skikt med kallare luft. På en del håll i södra Götaland, till exempel i Ljungby och Hästveda, var det mulet och dimma hela dagen vilket resulterade i att maxtemperaturen stannade under noll grader. På andra håll, till exempel i Norrköping och Göteborg samt i stora delar av Norrland, sprack molntäcket upp. Solen kunde då värma marken och upplösa det allra stabilaste bottenskiktet vilket resulterade i temperaturer som lokalt steg en bit över 5 grader. Allra varmast i landet hade Norrköping med 7 grader, se kartan nedan. Se även liknande inlägg från förra året värmen i öster gick vilse i dimman i väster.

En karta som visar uppmätta maxtemepraturer den 3:e februari. Notera att Ljungby och Hästveda hade en maxtemperatur på -1 grad medan Norrköping hade 7 plusgrader. Notera också att det var plusgrader i en stor del av Norrland.

En karta som visar uppmätta maxtemepraturer den 3:e februari. Notera att Ljungby och Hästveda hade en maxtemperatur på -1 grad medan Norrköping hade 7 plusgrader. Notera också att det var plusgrader i en stor del av Norrland.

Det andra jag slogs av då solen sken in genom fönstret var att jag hade svårt att minnas när jag senast såg solen och började därför fundera kring vädret som varit. Har vi verkligen haft en ovanligt solfattig start på året eller är det bara vanligt vintermörker som fått mig att sakna solen? Läs hela inlägget:

Högtryck i norr, få soltimmar i söder

En snabb titt på statistiken från våra stationer som mäter solskenstid visar att min solfattiga känsla var ganska befogad. I norra Sverige var januari visserligen tämligen normalsolig, i fjällen uppmättes till och med betydligt fler solskenstimmar än ett genomsnittligt år. I södra Sverige har däremot samtliga stationer under årets januari uppmätt betydligt färre solskenstimmar än vanligt. Vid flera stationer stannade januaris solskenstid vid ca 10 timmar och i Lund noterades till och med ett nytt bottenrekord angående antal solskenstimmar.

Väderläget som gett södra Sverige denna solfattiga januarimånad har haft två helt olika ansikten. Först var det lågtrycksbetonat med fuktiga sydvästvindar från Atlanten. En ostadig vädertyp där molnen till stor del dominerar, men där växlingarna kan gå ganska snabbt och solen är oftast inte helt frånvarande under riktigt långa perioder. Kring den 10:e etablerade sig ett högtryck över norra Sverige och Finland. Kall luft täckte landet under resten av månaden och den dominerande vindriktningen låg omkring ost. De ostliga vindarna gjorde att luften tillfördes fukt då den strömmade över Östersjöns varma vatten. Fukten stängdes sedan in under ett stabilt luftskiktet som bildats på 1-2 kilometers höjd i samband med sjunkande luftrörelser i anknytning till högtrycket. På många håll i södra och mellersta Sverige blev resultatet ett envist täcka av låga moln.

För Skånes del är det inte bara det stabila skiktet knutet till högtrycket som bidragit till den solifattiga januarimånaden. Skåne har dessutom legat strax norr om gränsen till den mildare luften söder och väster om landet. Fronten som legat i princip stilla och skiljt den kalla luften över Skandinavien från en något mildare luftmassa i söder har också varit en bidragande orsak till den extra envisa molnigheten i södra Götaland. I det fastlåsta väderläget med högtryck över norra Sverige och Finland och lågtryck kring Brittiska öarna har Skåne utöver den envisa molnigheten tidvis också haft friska, bitande sydostvindar vilket ställde till det en del med drivbildning i slutet av månaden,se driver snön med oss .