Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

17 januari, 2014

Lätt och lurigt snöfall

Kall luft täcker Sverige och under fredagen snöar det på många håll runt om i hela landet. I södra Götaland hänger snöfallet ihop med en varmfront och där har vi haft snöfallsvarningar utfärdade under natten och morgonen. Snön som faller längre norrut är däremot inte knuten till några fronter utan uppträder inne i den kalla luftmassan och är ofta en stor utmaning att få med på ett bra sätt i prognoserna.

Frontsnö i söder

 Radarbilden nedan är från i dag klockan 9 och visar hur det snöar på många håll runt om i Sverige.

En radarbild från i dag, fredag klockan 09z. Notera snökanonen från Finska viken och de lokala stråken med snöbyar in mot ostkusten. Notera också det omfattande snöfallet som sträcker sig från Sydnorge, ner mot Blekinge och sydöstra Östersjön. .

En radarbild från i dag, fredag klockan 09z. Notera snökanonen från Finska viken och de lokala stråken med snöbyar in mot ostkusten. Notera också det omfattande snöfallet som sträcker sig från Sydnorge, ner mot Blekinge och sydöstra Östersjön. .

I radarbilden syns bland annat ett omfattande snöfallsområde över Götaland. Det snöfallet är knutet till en frontzon och den omfattande hävning av luft som sker i samband med fronten, läs mer om hur moln och nederbörd bildas. Frontnederbörd och nederbörd kopplad till atmosfärens storskaliga dynamik med långsamma vertikala luftrörelser i stora, utbredda områden är något som våra prognosmodeller oftast ger en bra beskrivning av. Snöfall likt det som södra Götaland berörts av i dag är därför generellt sett ganska välprognostiserade.

Snökanoner vid ostkusten

I samband med ostvind och kall höjdluft över förhållandevis varmt vatten har ostkusten under dagen fått en hel del snöbyar, läs mer om snökanoner. I skrivande stund har vi en klass 1 varning utfärdad för Roslagskusten. Ett tydligt stråk med lite kraftigare snöbyar från Finska viken in mot östra Svealand syns i radarbilden ovan.

Prognosmässigt är snökanoner en ganska stor utmaning. De berör ofta ett ganska begränsat område och de lokala variationerna kan vara stora. Placering och intensitet på snöbyarna är känsligt för små ändringar i vindriktning och vindhastighet. Modellerna har ofta lite svårt för att, på ett bra sätt, beskriva konvektionen som ger upphov till snöbyarna och prognosmeteorologens analyser och bedömningar kan bli extra viktiga i dessa lägen. Vi rekommenderar alltid att komplettera ortsprognoserna med meteorologens kommentar.

Lätt och lurigt snöfall i stora delar av Norrland

Även om det inte syns speciellt mycket på radarbilderna så observeras det tidvis lätt snöfall på många håll i Norrland. De låga temperaturerna där gör att det inte krävs så mycket för att snöflingor ska bildas och falla ur låga moln, som ibland ligger så lågt att radarstrålarna inte kan detektera dem.

 De låga temperaturerna där gör att det inte krävs så mycket för att snöflingor ska bildas och falla ur låga moln. Med lite turbulens och omblandning av luften kan flingorna växa sig tillräckligt stora för att falla till marken. Vid denna typ av snöfall klarnar det ibland upp ett tag då snöflingorna har samlat på sig den fukt som finns i luften och fört med sig både fukt och moln till marken. Denna typ av lätt snöfall är något som många prognosmodeller har svårt att fånga och vi rekommenderar återigen att läsa meteorologens kommentar för att få en bra bild av läget. I satellitbilden nedan syns en komplicerad struktur med låga moln varvat med mer klara områden i den kalla och stabilt skiktade luften över Norrland.  

I sammanhanget kan det också vara värt att påminna om fluffaktorn som innebär att det inte krävs så stora nederbördsmängder i smält form för att resultera i stora snödjupsökningar när det är rejält kallt.

En satellitbild från i dag, fredag den 17:e januari, som visar frontmoln i söder, en snökanon från Finska viken och en komplicerad struktur med låga moln i norr.

En satellitbild från i dag, fredag den 17:e januari, som visar frontmoln i söder, en snökanon från Finska viken och en komplicerad struktur med låga moln i norr.