Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

14 januari, 2014

Vintern avancerar söderut

Efter en mycket mild inledning av 2014 har kylan nu kopplat grepp om praktiskt taget hela Sverige med minusgrader ner till Skåne. Då temperaturen förväntas hålla sig på minussidan i nära nog hela landet under åtskilliga dygn framåt kommer den meteorologiska vintern att vandra söderut. Nästan överallt i Götaland och Svealand är vintern kraftigt försenad. Ett undantag finns dock, nämligen sydvästligaste Skåne där man normalt sett inte får meteorologisk vinter förrän den 15-25 januari.

 

Vinterns framfart följs på årstidskartan som uppdateras dagligen.

 

Stockholms 17:e senaste vinter

I Stockholm kommer vinterns ankomst med 99,9% säkerhet att skrivas till den 10 januari 2014. Jag skrev i ett inlägg före jul att det bara fanns 23 år då vintern anlänt till Stockholm efter nyår (exklusive de två år då vintern aldrig kom). Med utgångspunkt från att vintern anländer den 10 januari innebär detta att årets vinter hamnar på en delad 17:e plats över senaste datum för vinterns ankomst sedan 1756. De år som vintern anlänt efter den 11 januari är i tidsmässig ordning:

 

År

Vinterns ankomstdatum

till Stockholm

1933

11 januari

1991

11 januari

1937

16 januari

1992

17 januari

2007

19 januari

1925

20 januari

1945

20 januari

1952

20 januari

1790

21 januari

1930

29 januari

1983

29 januari

1819

2 februari

1874

6 februari

1824

23 februari

1949

-

1973

-

 

 

Det kan förefalla mycket märkligt att vintern anlände så sent som den 23 februari 1824 då SMHI satt en gräns för när våren som tidigast kan anlända, nämligen den 15 februari. Detta beror på att villkoret för vårens ankomst (dygnsmedeltemperatur över noll minst 7 dygn i följd) helt enkelt inte uppfylldes februari 1824 utan pendlade kring nollstrecket. Då en köldknäpp sedan slog till blev därför villkoret för den meteorologiska vintern infriat. 1949 och 1973 inföll även då en köldknäpp i slutet av februari men de gångerna hann våren slå till innan vintertemperaturer infann sig i Stockholm.

 

Kuriosa

Till sist en liten anekdot angående den mycket milda december månaden. I Stockholm blev månadsmedeltemperaturen för december 2013 milda +3,4°. Kuriöst nog var detta en tiondel varmare än vad stockholmarna fick uppleva under den exceptionellt kalla majmånaden hungersnödåret 1867(!). Att en av de kalendariska vintermånaderna i Stockholm över huvudtaget kan ställas i paritet med en majmånad  är mycket sällsynt och av de kalendariska vintermånaderna har detta bara inträffat i februari 1990 samt decembermånaderna 2006 och 1972.