Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

19 december, 2013

En analys av det som varit och en uppdaterad julprognos

Mer än halva december har passerat och det är nu mindre än en vecka kvar till julafton. Misha har redan kommenterat de dystra utsikterna till en vit jul i södra Sverige i ett tidigare inlägg och i prognoserna (upp till 10 dygn) syns fortfarande ingen riktig ände på det ostadiga och milda väderläget. I detta inlägg tänkte jag försöka beskriva vad vi meteorologer faktiskt menar med ett typiskt ostadigt och milt väderläge samt ge en kort uppdatering av julprognosen.

En storskalig analys av det som varit

I ett inlägg förra året beskrev jag hur det svenska vintervädret är beroende av varifrån vi får vår luftmassa och hur det är kopplat till vilken typ av tryck- och cirkulationsförhållanden som råder på norra halvklotet.

Vädret hos oss har nu under en tid präglats av större temperatur- och tryckskillnaderna än vanligt på den nordliga delen av Atlanten. De djupa lågtrycken har snabbt avlöst varandra, vandrandes på nordliga banor mot Norska havet där västvindsbältet har varit kraftigare än vanligt. För vår del innebär den täta lågtryckstrafiken mot Norska havet att vi får förhärskande väst- och sydvästvindar som för med sig mild och fuktig luft från Atlanten. Ett typiskt milt och ostadigt väderläge.

Det här är också en vädertyp som är gynnsam för kraftiga lågtrycksutvecklingar och stormar in över Skandinavien, något vi har fått erfara vid ett flertal tillfällen i år, läs mer om stormlågtrycken Simone, Hilde, Sven och Ivar . I figur 1 nedan visas medellufttrycket för årets november och första del av december (konturlinjerna) samt hur trycket har avvikit från ett klimatologiskt medelvärde, 1981-2010 (färgerna).  Notera de negativa anomalierna över Arktis (där det alltså varit lägre tryck än normalt) samt högtrycksområdet centrerat kring 40 grader nord med de positiva anomalierna i ett område från Frankrike och västerut på Atlanten (där det alltså varit högre tryck än normalt). Mellan dessa områden har milda västvindar dominerat väderbilden in över Skandinavien. Denna tryckbild avspeglas också väl i det så kallade AO-index (läs mer om vad detta innebär här) som varit kraftigt positivt i större delen av november och december, se länk.

Medeltryck och tryckanomalier för perioden 1/11 till 15/12 i år. I arktisområdet har det varit lägre tryck än normalt. I ett område från Frankrike och västerut på Atlanten syns istället en positiv avvikelse, alltså högre tryck än normalt. Melland dessa områden har milda vindar omkring väst dominerat väderbilden in över Skandinavien.

Figur 1. Medellufttryck och tryckanomalier för perioden 1/11 till 15/12 i år. I arktisområdet har det varit lägre tryck än normalt. I ett område från Frankrike och västerut på Atlanten syns istället en positiv avvikelse, alltså högre tryck än normalt. Mellan dessa områden har milda vindar omkring väst dominerat väderbilden in över Skandinavien. Data från NCEP.

Motsatta förhållanden förra vintern

Intressant i sammanhanget är att de förhållanden vi upplever just nu är närmast motsatta de som vi upplevde under långa perioder förra vintersäsongen. Då präglades vädret ofta av högtryck på nordliga breddgrader med temperaturskillnader mindre än normalt i nord-sydlig riktning, svagare västvindsbälte än normalt och arktisk kyla som i omgångar portionerades ut mot sydliga breddgrader, läs mer i tidigare inlägg. AO-index var då långa perioder kraftigt negativt och ofta fanns en ostlig vindkomponent på våra breddgrader, se inlägget ost och nordost vindar igen. Även om det inte blev extremt kallt hos oss under förra höst-och vintersäsongen så låg även södra Sverige snötäckt under långa perioder och vi drabbades inte av ett enda stormlågtryck.

Förra vintern dominerades långa stunder av högtryck över Arktis med svagare jetströmmar än normalt och ofta en ostlig vindkomponent på vinden över Sverige.

Figur 2. Förra vintern dominerades långa stunder av högtryck över Arktis med svagare jetströmmar än normalt och ofta en ostlig komponent på vinden över Sverige. Data från NCEP.

 

En mild och blåsig jul

Det här var alltså ett konstaterande av hur det har sett ut på lite större skala och hur det hänger ihop med vårt milda vinterväder. Så till prognosen. För den som längtar efter riktig vinterkyla ser det fortsatt dystert ut. Inom vår prognosperiod på 10 dygn syns nämligen inget direkt omslag i väderläget. Med väldigt god vilja kan man möjligen börja ana en tendens till lite annorlunda cirkulationsmönster precis i slutet av 10 dygnsprognosen. Då verkar det vara lite högtryckstendens upp över Arktis och lågtrycksbanorna ser möjligen ut att kunna bli lite annorlunda då, men någon riktig kyla ner över Sverige syns ännu inte. Istället väntas flera djupa lågtryck utvecklas på Atlanten den närmaste tiden och detta medför fortsatta sydvästvindar med milt och ostadigt, tidvis blåsigt väder för Sverige.

Under julaftonen väntas ett riktigt djupt lågtryck ha sitt centrum mellan Skottland och Island. Det ger oss ganska blåsigt väder med syd- och sydvästvindar som för med sig en luftmassa som för årstiden är mycket mild. I både Götaland och Svealand väntas allmänt dagstemperaturer omkring 5 plusgrader, lokalt ännu mildare! I Norrland ser julafton däremot ut att kunna börja kallt med åtskilliga minusgrader i samband med en passerande högtrycksrygg. Framåt eftermiddagen stiger dock temperaturen troligen en bit över nollan ända upp över Västerbotten. I samband med det djupa lågtrycket på Atlanten finns också ett nederbördsområde som väntas röra sig åt nordost över landet under julaftonen och med tanke på den milda luften kommer nederbörden till stor del att falla som regn.

Samma milda och ostadiga vädertyp fortsätter även under resten av julen och risken finns att något mer intensivt lågtryck kan passera Sverige med rejält blåsigt väder i mellandagarna. Vad som händer efter de kommande tio dygnen återstår att se. Vi följer läget och om något markant omslag till kallare väder dyker upp i prognoserna så kommer vi att meddela det i ett inlägg här på bloggen. Prognoserna följer ni annars bäst på denna länk.