Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

13 december, 2013

Grön jul väntas i söder när 10 gubbar kommer med milt och blåsigt väder

När vi nu går in i en tio dagar lång period (14-23 december) med enbart manliga namn i almanackan, ”Gubbveckan”, ”Herrveckan”, ”Gentlemannaveckan” eller vad man nu tycker passar, uppstår frågan huruvida julen 2013 kommer att bli vit eller grön.

Milda sydvästvindar

För dem som hoppas på en vit jul och bor i landets södra delar ger de olika prognosmodellerna inga uppmuntrande besked. Normalt sett brukar prognoser på 10 dagar eller längre uppvisa en stor spridning men i nuläget syns en förvånansvärt hög grad av konsensus. De båda prognosmodellerna GFS (amerikanska Global Forecast System) och ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) är eniga om att lågtryckstrafiken från Atlanten kommer att fortsätta mata in fronter och nederbörd över landet fram till åtminstone den 23. Med en sydvästlig luftström väntas temperaturen hålla sig på plussidan i Götaland och stora delar av Svealand samt förmodligen södra Norrlandskusten.

Nedanstående bild visar ECMWFs prognos för temperaturavvikelsen vid marknivån för julveckan den 23-29 december. Det bör noteras att ECMWFs prognoskörningar görs för 10 dygn men att även månadsprognoser för fyra veckor fram i tiden tas fram. Figuren nedan är från ECMWFs veckovisa månadsprognos.

ECMWF_prognos_julveckan

ECMWFs temperaturprognos för julveckan 23-29 december pekar på milt väder. Källa: ECMWF.

Som synes så väntas temperaturer klart över de normala under julveckan enligt ECMWFs temperaturprognos.

Tolkningen av GFS ensembleprognos är lite annorlunda och görs genom att utgå från tumregeln att om temperaturen på 850 hPa-nivån är -5 grader är den runt nollan eller strax över detta nere vid marken. Då en klar majoritet av ensemblemedlemmarna indikerar en temperatur högre än -5 grader är det därför rimligt att stockholmarna kan vänta sig en grön jul

Positivt NAO väntas

Att milt väder väntas dominera tyder även NAO-indexet på. Ett positivt NAO innebär att tryckskillnaden mellan Islandslågtrycket och det Azoriska högtrycket är stor vilket leder till en ökad lågtrycksaktivitet in över Sverige.

Ett negativt NAO-index däremot medför istället det omvända vilket vi märkte av förra vintern samt exempelvis vintern 2009/2010 då lågtrycken mestadels höll sig borta från Sverige. Nedan syns prognosen för NAO-indexet under de kommande dagarna. Allt pekar på att detta fortsätter att hålla sig på den positiva sidan.

NAO_prognos

NAO-indexet väntas fortsätta vara positivt. Källa: NOAA.

Snart blir det ljusare!

Oavsett om man nu föredrar en vit eller grön jul finns en i alla fall en sak som jag tror att nästan alla kan vara rörande överens om är positiva nyheter. Om åtta dagar infaller nämligen vintersolståndet den 21. Därefter går vi mot ljusare tider igen!:)

Nästa vecka kommer någon av mina kollegor att berätta mer om hur väderläget inför julen ser ut.