Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

3 december, 2013

Nytt intensivt lågtryck med besvärligt väder

Under hösten har lågtrycksaktiviteten varit hög på Atlanten och flera djupa lågtryck har passerat österut över Skandinavien med blåst och besvärligt väder som följd. Läs mer om novembervädret  samt stormen simone i slutet av oktober. Nu tyder allt på att det snart är dags för ytterligare ett intensivt lågtryck att passera landet och en meteorologisk information finns utlagd på vår hemsida, se här. Även denna gång är det risk för storm i medelvind till sjöss och stormbyar in över Götaland, men nu är det inte bara blåsten som ser besvärlig ut. I samband med lågtryckspassagen väntas även kraftigt snöfall som i kombination med vinden kan ställa till det ordentligt i framför allt delar av Svealand.

Risk för storm

Det aktuella lågtrycket rör sig på en bana mellan Island och Skottland under natten till torsdag och väntas sen passera österut över nordligaste Götaland eller sydligaste Svealand under torsdag kväll och natten till fredag. Söder om lågtryckscentrum antyder prognoserna storm i medelvind på Sveriges västra och södra farvatten med risk för stormbyar in över land i framför allt Skåne och Halland.

Kraftigt snöfall och drivbildning

När lågtrycket närmar sig Sverige trycks mild luft upp över Götaland och under kvällen faller nederbörden där till stor del som regn. Lite längre norrut finns dock riktigt kall luft och när nederbörden under torsdag kväll når upp till Svealand ser det ut att till största delen handla om snöfall. Natten till torsdag får stora delar av Svealand frisk, byig nordostvind och kraftigt snöfall som på sina håll väntas ge drygt ett par decimeter snö.

Snö även längst i söder

När lågtrycket under natten till fredag rör sig vidare österut vrider vinden i Götaland från väst eller sydväst till till nord eller nordväst och den kalla luften förs snabbt söderut. Nederbörden övergår då i snö ända ner över Skåne samtidigt som temperaturen sjunker under nollan. I samband med att vinden vrider från sydväst till nordväst och den kalla och turbulenta luften avancerar söderut väntas dessutom mycket hårda vindbyar i en stor del av Götaland med viss risk för stormbyar. Under fredagen drar lågtrycket med tillhörande nederbördsområde efterhand bort mot Baltikum, men dessförinnan väntas alltså riktigt besvärligt väder med både blåst och snö i en stor del av södra Sverige. Kartorna nedan visar lågtrycksbanan i den aktuella prognosen. Det uppdaterade prognosläget följer ni bäst här och varningsläget här.

En prognoskarta för torsdag klockan 19. Det gröna fältet visar prognostiserad ackumelerad nederbörd för de sex senaste timmarna medan de blåa siffrorna visar ackumelerad snö i centimeter för de sex senaste timmarna.

En prognoskarta för torsdag klockan 19 då lågtrycket med tillhörande nederbördsområde är på väg in över Sverige. Det kraftigaste vindbandet (se vindflaggorna för medelvind) väntas vid denna tid ligga väster om Danmark där det blåser nordvästlig storm. Det gröna fältet visar prognostiserad ackumelerad nederbörd för de sex senaste timmarna medan de blåa siffrorna visar ackumelerad snö i centimeter för de sex senaste timmarna.

 

En prognoskarta för torsdag klockan 19 då lågtrycket med tillhörande nederbördsområde är på väg in över Sverige. Det kraftigaste vindbandet (se vindflaggorna) väntas vid denna tid ligga väster om Danmark. Det gröna fältet visar prognostiserad ackumelerad nederbörd för de sex senaste timmarna medan de blåa siffrorna visar ackumelerad snö i centimeter för de sex senaste timmarna.

En prognoskarta för fredag klockan 01 då lågtrycket håller på att passera över Sverige. Enligt prognosen blåser det vid denna tidpunkt storm på södra Östersjön. En kraftig nordostvind med snöfall ligger på in över Svealand och bakom lågtrycket börjar kall luft att avancera söderut med kraftiga, byiga nord- och nordvästvindar. I Götaland börjar regnet att övergå i snö.

 
 
En prognoskarta för torsdag klockan 19 då lågtrycket med tillhörande nederbördsområde är på väg in över Sverige. Det kraftigaste vindbandet (se vindflaggorna) väntas vid denna tid ligga väster om Danmark. Det gröna fältet visar prognostiserad ackumelerad nederbörd för de sex senaste timmarna medan de blåa siffrorna visar ackumelerad snö i centimeter för de sex senaste timmarna.

En prognoskarta för fredag klockan 07 då lågtrycket passerat landet. Bakom lågtrycket strömmar kall luft söderut med en frisk vind omkring nord med risk för mycket hårda vindbyar.