Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

5 november, 2013

Stormen Simone – så fick hon sitt namn

Stormen Simone den 28 oktober är den första som fått sitt namn direkt av SMHI. Det har väckt en del frågor både i media och bland allmänheten, men bakgrunden är faktiskt rätt odramatisk.

 

Alltsedan stormen Gudrun har vi uppfattat att det finns ett behov av namn på de allra värsta ovädren. Att som hittills förlita sig på den norska vädertjänstens namngivning är kanske inte hållbart i alla lägen. Och i det här fallet fick stormen inte något norskt namn överhuvudtaget eftersom den inte väntades orsaka ‘ekstremvaer’ där.

 

På SMHI har det vuxit fram tankegångar att nästa gång det drar ihop sig till ett riktigt oväder, så döper vi det helt enkelt efter dagens namn i almanackan. Om metoden ska tillämpas fullt ut så krävs visserligen i en del fall lite fantasi eftersom alla datum inte har något givet personnamn. Till exempel kyndelsmässodagen den 2 februari! Det kan även vara knepigt att helt leva upp till önskemålet om ‘varannan damernas’ i namngivningen.

 

  • Gudrun 8-9 januari 2005
  • Per 14 januari 2007
  • (Berit 25-26 november 2011)
  • Dagmar 26 december 2011
  • Emil 4 januari 2012

Oväder namngivna av den norska vädertjänsten och där namnet även använts i Sverige. Berit berörde främst nordvästra Sverige och följdes något dygn senare av den mer omfattande så kallade första adventsstormen.

 

Varje måndag vid 10-tiden har vi ett nyhetsmöte på SMHI, där vi bland annat planerar vilka nyheter vi ska ha på hemsidan. Förra måndagen var det stora samtalsämnet förstås den annalkande stormen. Det hade då redan börjat dyka upp flera olika namn på stormen, St. Jude i Storbritannien och Christian i Tyskland.

 

Vi förstod att det var i sista minuten att lansera ett eget namn om vi ville få det etablerat. Dagens namn var Simon och Simone. Eftersom den senast namngivna stormen var Emil den 4 januari 2012, så låg flicknamnet Simone närmast till hands. Direkt efter nyhetsmötet gick Misha och jag upp till prognoscentralen och frågade om de hade kommit fram till något namn på ovädret. Meteorologerna där var lite osäkra om de hade mandat att utfärda ett namn. Men om man har huvudansvar för varningar och prognoser bör väl detsamma gälla namngivningen. Så efter en kort överläggning bestämde vi oss gemensamt för namnet Simone – och på den vägen är det.

 

Av en del kommentarer har det framskymtat att man förväntat sig att det skulle ligga något formellt beslut bakom SMHIs namngivning. Någon journalist begärde till och med ut handlingar i ärendet. Men några sådana finns inte. Det var ett i högsta grad informellt beslut som togs inom den löpande varnings- och prognosverksamheten.

 

Så här i efterhand kan vi konstatera att vi borde ha gått ut med namnet lite tidigare. Nu blev det i elfte timmen och det uppstod en viss förvirring eftersom ett par andra namn på ovädret dykt upp i Europa.

4 november, 2013

Simone – i hjärtat av SMHI

Är det halv fem som nya 12z-körningen kommer? Omställningen till vintertid förvirrar även en meteorolog ibland och när jag går på mitt nattpass söndag eftermiddag är det med stor nyfikenhet jag inväntar den senaste modellkörningen innan jag ska bestämma mig för vad jag ska uppdatera databasen med.

Det här blir ett inlägg där Ni får ta del av hur vi jobbade för högtryck med ett lågtryck vid namn Simone, dygnet innan hennes ankomst.

Satellitbild från söndag 27 oktober klockan 13. Simone ligger vid denna tidpunkt sydväst om Irland och kommer under det närmsta dygnet att fördjupas med hela 30 hPa, vilket är mer än de 24 hPa/24 h som krävs för att man skall kalla det för en atmosfärisk bomb.

 

Läs mer

1 november, 2013

Sammanfattning av orkanen Phailin samt utredning av olika begrepp

Den tropiska orkanen Phailin som lördagen den 12 oktober drog in över nordöstra Indien efterföljdes av stor materiell förstörelse. Tack vare den omfattande evakuering som gjordes blev antalet döda under Phailin litet jämfört med för 14 år sedan då drygt 10 000 människor omkom på grund av en intensiv tropisk cyklon. Här följer en liten sammanfattning av orkanen:

Läs mer