Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

25 november, 2013

Vintern har nått nordvästra Götaland

De senaste dagarnas kyliga väder har gjort att den meteorologiska vintern kunnat avancera söderut. Förra måndagen den 18 gick gränsen för den meteorologiska vintern i en linje från norra Dalarna upp till Umeå (se vänstra figuren nedan). Två dagar senare går denna gräns nu från inre Bohuslän, Dalsland och upp längs södra Norrlandskusten (se höger figur nedan). Detta beror på att SMHI definierar vinterns ankomst som det första av fem dygn då dygnsmedeltemperaturen varit under 0°. Då dygnsmedeltemperaturen var under noll den 20-24 anlände vintern sålunda den 20 som var det första av de fem dygnen. Även höglänta delar av Tiveden och Sydsvenska höglandet väster om Vättern har nu meteorologisk vinter sedan den 20.

 

Mycket tidig vinter i Bohuslän

För de delar av Bohuslän som nu fått vinter är innebär det att vintern i år är 2-3 veckor tidigare än normalt där. I Dalsland, Tiveden och på Sydsvenska höglandet är vintern i år bara drygt en vecka före den normala tidtabellen.

Den 18 november hade vintern nått ner till norra Dalarna (vänstra bilden, mörkblå färg) men efter kallt väder den 20-24 hade vintern den 20 november nått ner till nordvästra Götaland (högra bilden, mörkblå färg). Områden med ljusblå färg markerar vintertemperaturer i mindre än fem dygn.

Sen vinter i Härnösand och Örnsköldsvik

Som framgår av årstidskartan har södra Norrlands kustland ännu inte fått någon vinter. Några stationer som inte fått vinter där är exempelvis Härnösand och Örnsköldsviks flygplats. Där är vintern nu minst 2 veckor försenad.