Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

15 november, 2013

Blåsigt veckoslut

Ett par kraftfulla lågtrycksutvecklingar ser ut att ge ett blåsigt veckoslut i norra Sverige. Det första lågtrycket passerade under förmiddagen kring Jan Mayen och ska ikväll och i natt röra sig upp på Barents hav, norr om Skandinavien. Då lågtrycket är som djupast kring midnatt har det ett prognostiserat lågtryckscentrum på ca 950 hPa. I samband med detta lågtryck har vi klass 1 varningar utfärdade för fjälltrakterna och kulingvarningar för nästan alla våra farvatten, se aktuella varningar här. I nuläget ser dock nästa lågtryck ut att ge ännu besvärligare väder (för Sveriges del) då det väntas passerar norra Norrland natten till söndag. En så kallad meteorologisk information om risk för storm i fjälltrakterna och stormbyar öster om fjällen är utfärdad och finns tillgänglig på följande länk.

Stora temperaturkontraster på Atlanten

Det första av de två aktuella lågtrycken har fört med sig en omfattande sektor med en varm tropikluftsmassa upp på Atlanten. Den varma luften angränsar nästan direkt till en kall arktikluftsmassa och mellan de båda luftmassorna finns en skarp frontzon strax söder om Island, se figur 1. På den här fronten håller nu ett nytt lågtryck på att utvecklas och de stora temperaturkontrasterna och en ordentlig jetström ger en bra grogrund till en kraftfull lågtrycksutveckling. Läs mer om jetströmmar och lågtrycksutvecklingar på följande länk

Figur 1. Visar tryck samt temperatur på 850 hPa-ytan idag klockan 13. Notera de två lågtrycken och den omfattande varmsektorn på Atlanten in mot Storbritannien. Notera också de stora temperaturkontrasterna som råder i samband med fronten. Den sträckade blåa linjen markerar -5 grader och den sträckade röda linjen markerar +5 grader.

Figur 1. Visar tryck samt temperatur på 850 hPa-ytan idag klockan 13. Notera de två lågtrycken och den omfattande varmsektorn på Atlanten in mot Storbritannien. Notera också de stora temperaturkontrasterna som råder i samband med fronten. Den sträckade blåa linjen markerar -5 grader och den sträckade röda linjen markerar +5 grader.

Risk för stormbyar natten till söndag

Det närmaste dygnet ska lågtrycket i rask takt röra sig på en bana mot norra Skandinavien samtidigt som det snabbt fördjupas. Prognoskartan i figur 2 visar den aktuella prognosen för söndag morgon kl 04 då kraftiga byvindar väntas på baksidan av lågtrycket där isobarerna ligger tätt och kallare, turbulent luft strömmar in över norra Sverige.  Följ utvecklingen i prognoserna här och det aktuella varningsläget här.

Figur 2. Visar den aktuella prognosen för byvind och tryck tidigt söndag morgon.

Figur 2. Visar den aktuella prognosen för byvind och tryck tidigt söndag morgon.