Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

4 november, 2013

Simone – i hjärtat av SMHI

Är det halv fem som nya 12z-körningen kommer? Omställningen till vintertid förvirrar även en meteorolog ibland och när jag går på mitt nattpass söndag eftermiddag är det med stor nyfikenhet jag inväntar den senaste modellkörningen innan jag ska bestämma mig för vad jag ska uppdatera databasen med.

Det här blir ett inlägg där Ni får ta del av hur vi jobbade för högtryck med ett lågtryck vid namn Simone, dygnet innan hennes ankomst.

Satellitbild från söndag 27 oktober klockan 13. Simone ligger vid denna tidpunkt sydväst om Irland och kommer under det närmsta dygnet att fördjupas med hela 30 hPa, vilket är mer än de 24 hPa/24 h som krävs för att man skall kalla det för en atmosfärisk bomb.

 

Väderläget i Sverige är ännu förhållandevis lugnt men sydväst om Irland finns ett lågtryck som 48 timmar senare har orsakat skador för miljardbelopp och att cirka ett dussin människor fått sätta livet till.

De långa prognosmodellerna har antytt det sedan några dagar och det råder nu inte längre någon tvekan om vad som väntar. Frågan är bara vart Simone kommer braka in över Sverige och med vilken kraft.

Göteborg blir knivigt

Under hela morgonen och förmiddagen har mina kollegor arbetat med att jämföra olika modeller med verkligheten och de stämmer riktigt bra överens än så länge. Det mesta tyder på att Simone kommer att braka in över nordvästra Jylland under eftermiddagen på måndagen och ligga med sitt centrum över norra Bohuslän till kvällen för att sedan röra sig vidare åt nordost och nå södra Bottenhavet under natten till tisdagen. Men hur kraftig vind kommer det att bli?? Det mesta tyder på orkanstyrka i byarna längs västkusten men det är ändå lite oroande att ett par modeller, däribland den danska inte alls når upp i liknande vindhastigheter.

Vi tar ett gemensamt beslut om vilken modell som bör läsas in i databasen och de första klass 2-varningarna läggs ut för delar av västra Götaland. Vi konstaterar direkt att prognosen för Göteborgsområdet är väldigt känslig. 10 mils förskjutning söderut av lågtryckscentrum skulle resultera i att vindarna, som vid den här tidpunkten tydde på byvindar med orkanstyrka i Göteborg, istället skulle bli betydligt beskedligare.

Hektiska timmar

Det dröjer inte länge innan telefonen börjar gå varm från såväl interna- som externa aktörer och myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, beslutar att en telefonkonferens skall hållas klockan 18. Medverkar på konferensen utöver SMHI gör ett stort antal länsstyrelser, kommuner och andra aktörer som berörs. Medan Karin som ansvarar för varningarna redogör för nuvarande prognos inklusive osäkerheter så är jag i full gång med att uppdatera prognostexterna till hemsidan och förbereda texterna inför kvällens radioutläsning i P1.

Efter ytterligare en telefonkonferens, den här gången med övriga meteorologer som är i tjänst i landet, där vi alla är överens om utvecklingen, så anländer Mattias. Han ska ta över ansvaret för varningarna efter Karin och hålla mig sällskap genom natten. De jobbas nu hårt under stor tidspress med att få klart alla texter innan radioutläsningen. Två minuter innan sändning, klockan 21:48 kommer Mattias in med den förkortade sjöväderrapporten, gjord för radion och jag har ingen tid för att provläsa. Som tur är sitter tidsplanen i ryggraden vid det här laget och den knappt 10 minuter långa radioutläsningen genomlöper utan några större missar.

Det är nu dags att ta del av de senaste modellkörningarna och nytt material ska läsas in i databasen. Utvecklingen ser fortsatt entydig ut och databasen uppdateras. De flesta modellerna tyder fortfarande på att delar av västkusten, främst Halland, kommer att drabbas av vindbyar med orkanstyrka vilket är över den gräns på 30 m/s som krävs för att en klass 3-varning skall utfärdas. Den danska modellen har dock fortfarande betydligt lägre vindhastigheter varpå vi beslutar oss att invänta nattens modellkörningar innan utfärdandet av en eventuell klass 3-varning.

Klass 3-varning

Normalt sett får man nu några timmars vila men vädersituationen den här natten är allt annat än normal så det blir till att kasta i sig en fryspizza och jobba vidare. I väntan på nya modellkörningar så ska varnings- och prognostexter på hemsidan uppdateras.

Analysen av nuläget klockan 01 natt mot måndag visar att verkligheten överensstämmer mycket väl med prognosmodellerna och vi börjar förbereda för att gå ut med en klass 3-varning för stormbyar över 30 m/s för Halland, södra Bohuslän och västra Kronoberg men vi inväntar den modellkörning som kommer klockan 03.

Den nya körningen visar nu en tendens till att Simone ska gå på en sydligare bana och därför förskjuta det kraftigaste vindbandet söderut och även beröra Skåne. Det är nu som vi tar det enda beslut som jag såhär i efterhand kan tycka blev fel. Då analysen av nuläget stämde så pass bra klockan 01 så trodde vi inte längre på den danska modellens låga vindhastigheter och trots den något sydligare prognosen för Simone så var vi nu tämligen säkra på att en klass 3-varning borde ut för Halland. Men då beslutade vi att invänta det europeiska centrets modell vilket ledde till att klass 3-varningarna inte gick ut innan folks uppvaknande och morgonens radiosändningar. Det var en miss.

Danskt rekord

De varningar som sedan kom ut var befogade, även för Göteborgsområdet då det fortfarande fanns en klar risk för stormbyar även där och mina kollegor fortsatte jobba för fullt med att följa stormens framfart under resten av måndagsdygnet och natt mot tisdag.

En analys från måndag 28 oktober klockan 19. Det var vid den här tiden som Simone var som allra kraftigast över Sverige och som bilden visar blåste det orkanbyar, dvs över 32,7 m/s, in över södra Halland och norra Skåne.

 

Simone sparade verkligen inte på krutet när hon drog in över södra Danmark och Sydsverige. På halvön Kegnaes i sydligaste Danmark uppmättes orkanbyar på 54 m/s vid 15-tiden vilket är ett nytt vindrekord för Danmark. För Sveriges del rapporterade Hallands Väderö, som faktiskt tillhör Skåne, 42 m/s i byarna klockan 18 vilket är samma toppnotering som under stormen Gudrun 2005 och ynka 1 m/s lägre än det svenska rekordet om man bortser fjällstationerna. Vid Gudrun 2005 var det Hanö utanför Blekinges kust som noterade 42 m/s. I måndags noterade man där 41 m/s klockan 20. Under kvällen uppmättes även byvindar på 36 m/s i Halmstad, 33 m/s i Ängelholm och 31 m/s i Malmö.

Kronoskogen strax utanför Ängelholm, tisdag 29 oktober. FOTO: Jenny Lindh

 

Den allra hösta vindhastighet som noterats i Sverige är nästan ofattbara 81 m/s och uppmättes i Tarfala i norra Lapplandsfjällen den 20 december 1992. Vill ni läsa mer om svenska vindrekord, kan ni göra det här.