Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

23 oktober, 2013

Vänern – alltid på plus?

Mitt tidigare inlägg om Vänerns, just nu, låga vattenstånd har fått en del respons. Dels det komiska i att se 283 miljoner badkar skumpa runt på sjön, även om det nu var deras potentiella vatteninnehåll jag givetvis menade. Det har även kommit en fråga om varför referensytan är så låg, att den trots det mycket låga vattenståndet som nu råder ändå ligger på dryga decimetern ÖVER nivån på sjökortet? Detta hade jag nu tänkt försöka bena ut.

Vi tar det från grunden…

Sverige har gjort tre stycken precisionsmätningar av Sveriges höjd, vilka finns representerade i RH00, RH70 och RH2000, där RH står för ”Rikets höjdsystem”. Ansvarig myndighet för detta är lantmäteriet.

Mätningarna till RH00 genomfördes mellan åren 1886-1905 med 2500 fixpunkter runt om i landet och som nollnivå valdes medelvattenytan i Stockholm år 1900, därav namnet RH00. Markeringen som användes som referens för nollnivån låg på Riddarholmen i centrala Stockholm, 11,80m över nollnivån och finns att beskåda även idag.

Vänerns referensyta bygger just på RH00-systemet och 1906 beslutades det att referensytan skulle sättas till 3,60m över den nedre slusströskeln i Sjötorp (där Göta kanal mynnar ut i Vänern). Då den verkliga slusströskeln mättes in till +40,20 i RH00-systemet blev alltså Vänerns referensyta satt till 40,20 + 3,60 = +43,80m.

Varför man valde just 3,60m över den nedre slusströskeln vet jag faktiskt inte. Referensytan 43,80m var även på den tiden ca 50 cm lägre än hela årets medelvattenstånd. En möjlig förklaring kan ha att göra med enkelheten vid mätningar av vattenståndet. Vänerns vattenstånd mäts nämligen genom att man tar medelvärdet av en mätning som görs i Sjötorp på sjöns östra sida och en mätning vid Sunnanå på sjöns västra sida. Med dåtidens mätmetoder var det mer praktiskt att avläsa värden som för det mesta låg på den positiva delen av skalan.

Att Vänern nu för tiden för det mesta hålls på en nivå en bra bit över referensytan på sjökortet beror nästan uteslutande på yrkessjöfarten. Tack vare regleringen av Vänern, 1937, genom byggandet av Vargöns kraftstation har man möjlighet att i viss mån styra vattennivån i enlighet med den vattendom som finns för Vänern (skrev jag mer om i det tidigare inlägget). Då yrkessjöfarten vill kunna gå med så mycket last som möjligt, vilket leder till ett större djupgående på fartygen, vill man hålla vattenståndet i Vänern på en tämligen hög nivå.

De senaste höjdmätningarna av Sverige genomfördes mellan åren 1979-2003 och heter RH2000. Nu har man hela 50 000 fixpunkter. Nuvarande nollnivå finns markerad i en punkt i Varberg med obetydlig landhöjning och som ligger på 4,234m över NAP (Normaal Amsterdams Peil) som utgör nollnivå i ett europeiskt höjdsystem, vilket även gör att RH2000 kan anses vara en del av detta höjdsystem.

Då landhöjningen har hunnit med att göra en hel del på de senaste hundra åren så ligger Vänerns referensyta i RH2000 några decimeter högre vilket gör att när man inom en snar framtid kommer gå över till att utgå ifrån detta system, kommer få en ny, högre referensyta än dagens 43,80m.

Avslutningsvis ska jag besvara frågan i rubriken; är Vänern alltid på plus? Nej! 2003 var nivån strax under referensytan, +43,80m och i vattendomen för Vänern får nivån sjunka så lågt som till +43,16m men det är knappast troligt att så kommer ske.