Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

20 oktober, 2013

283 miljoner badkar

283 miljoner badkar, eller 56,5 miljarder liter vatten. Det är vad som krävs för att höja eller sänka Vänerns vattennivå med ynka 1 cm.

Mattias har tidigare här i bloggen, tillsammans med en hydrolog, skrivit om de låga vattenstånden i många Småländska sjöar. I Sveriges och hela EU:s största insjö, Vänern, råder också ett mycket lågt vattenstånd. I torsdags, 17 oktober, var vattenståndet i Vänern 14 cm över referensytan på sjökortet. Det är den lägsta noteringen sedan 2003 och ställer till med en del problem för yrkessjöfarten på Vänern, såväl nu som då, vilket ni kan läsa om på nedanstående länkar.

Lågt vattenstånd i Vänern bekymrar rederier, (17 oktober 2003)

Lite vatten i Vänern, (7 oktober 2013)

Bild från Vänerns strand i Vänersborg

 

Sedan 1937 är Vänern reglerad via Vargöns kraftstation vid utloppet till Göta älv. Om nuvarande vattennivåer i Vänern ställer till problem för yrkessjöfarten, varför stoppar man inte bara tappningen ur sjön och låter den stiga? Svaret är helt enkelt att man inte får! Det finns nämligen en så kallad Vattendom för Vänern där det står hur tappningen ur sjön skall ske och mellan vilka nivåer vattenståndet skall ligga.

Vattenföringen ut ur Vänern får inte överstiga 1030 kubikmeter per sekund men det finns även en undre gräns. Det är nämligen så att det måste vara ett samspel mellan hur mycket sötvatten som förs ut till havet från Vänern genom Göta älv och hur vattenståndet i havet ser ut. Annars kan saltvatten tränga upp i Göta älv och förstöra för industrier och även förstöra dricksvattnet för göteborgarna. Vi får helt enkelt hoppas att Vänern och dess avrinningsområde får nederbörd framöver och dagens regnväder är ju en första hjälp.

En badstrand vid Vänern i Vänersborgs centrum