Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

10 oktober, 2013

Orkanvarning för nordöstra Indien, norra Filippinerna och Vietnam

En tropisk orkan, namngiven Phailin, bildades under onsdagen i Bengaliska viken. Phailin, som just nu befinner sig nordväst om ögruppen Andamanerna har sen dess hämtat mycket kraft ur det varma havsvattnet och nådde under torsdagen orkanstyrka. Prognosmodellerna pekar på att orkanen rör sig på en nordvästlig bana och väntas nå Indiens nordostkust under lördagsdygnet.

 

Havsvattnet i det här området är mycket varmt (29°-30°) och den vertikala vindskjuvningen överlag låg. USA-baserade Joint Typhoon Warning Centers (JTWC) prognos för Phailin är att den är en kategori 2 – orkan vid tiden då den når Indien. Utifrån de gynnsamma förhållanden som råder finns en stor möjlighet att orkanen kommer att intensifieras mer än vad JTWCs senaste prognos indikerar. Jag blir därför inte förvånad ifall Phailin under kommande dygn når kategori 4 eller högsta nivån, kategori 5 på Saffir – Simpsonskalan.

Phailin

Orkanen Phailin rör sig mot nordöstra Indien. Källa: JTWC.

 

Under perioden 1980-2012 har tre orkaner (1991, 1999 och 2007) nått Saffir – Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5 i norra Indiska Oceanen. Det är värt att nämna att kategori 5 – orkanen 1999 rörde sig på ungefär samma bana som Phailin. Omkring 10 000 människor miste livet när orkanen i slutet av oktober 1999 drog in över Indien som en stark kategori 4 – orkan.

 

Phailin följs av Joint Typhoon Warning Center.

 

Nari mot norra Filippinerna

Öster om norra Filippinerna rör den tropiska orkanen Nari sig på en nära nog rakt västlig bana mot norra Filippinerna. Nari väntas enligt JTWC dra in över land under fredag som en kategori 2 – orkan. Med tanke på att norra Filippinerna tidigare i september drabbades hårt av översvämningar till följd av kraftigt monsunregn kommer det ymniga regnet och den medföljande stormfloden att vara det största hotet från Nari.

 

Efter att orkanen väl passerat Filippinerna väntas den fortsätta mot Vietnam dit den beräknas nå framåt tisdag nästa vecka.

Nari

Orkanen Nari väntas dra in över norra Filippinerna under fredagen. Källa: JTWC.

Även Nari följs av JTWC.