Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

5 oktober, 2013

Salta hav

Det är verkligen kul att Ni tagit tillvara möjligheten att skicka in såväl synpunkter som förslag på ämnen som Ni skulle vilja se att Vi tog upp här i bloggen. Fortsätt med det och skicka gärna även in bilder till oss med förbehållet att vi kan komma att publicera dem här i bloggen. Adressen är vaderleken@smhi.se

En förfrågan Vi fått är hur salthalten varierar i havet längs med våra kuster. För att besvara den, har jag skickat vidare frågeställningen till kollegorna på den oceanografiska avdelningen här på SMHI, där Torbjörn Grafström hjälpte till att författa följande svar.

”Salthalten mäts i promille (eller psu) och varierar kraftigt runt Sveriges långa kust. Lägst salthalt (eller salinitet) hittar man i Bottenviken och norra Bottenhavet(3-5 psu), i samband med färskvattenutflödet från de stora älvarna.

Vidare sydvart till Öresund/Bälten en långsam ökning till ca 10 psu. Från och med södra Kattegatt en markant ökning till 15-25 psu och i Skagerrak och Nordsjön i allmänhet mellan 25 och 35 psu.

Se följande länk: OceanWeb

Välj  HIROMB, Surface salinity  och klicka slutligen på lämpligt kartutsnitt.”