Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

4 oktober, 2013

Låga vattenstånd i småländska sjöar

För någon dag sedan fick vi ett mail från en läsare som observerat mycket lågt vattenstånd i flera mindre sjöar i södra Småland, bland annat i sjöarna Mien och Möckeln. Jag bad en kollega, hydrolog Simon Eriksson att titta närmare på situationen i de småländska sjöarna. Här är Simons svar:  

Det rådande låga vattenståndet i många av de mindre småländska sjöarna var en bra iakttagelse från en av bloggens läsare. Och förslaget om ett hydrologiskt inlägg i Väderleken är en rolig idé.  
 
 Tyvärr saknar vi vattenståndsmätningar i sjön Mien. Detta gäller för de flesta mindre sjöarna i Småland. För de större sjöarna, Bolmen och Åsnen, har vi mätningar, men de visar inte på några anmärkningsvärda vattennivåer. I Möckeln har vi däremot en station som har mätt vattennivåerna i sjön sedan 1922. Vattennivån är precis som du säger väldigt låg. Sedan strax efter årsskiftet har sjöns vattennivå sänkts mer eller mindre stadigt från dryga 136,5 till 135,42 m. Senast en lägre nivå registrerades var 1934 då vattenståndet låg på 135,38 m, vilket är den lägsta noteringen vi har haft. Med den här trenden kan vi vara på väg mot ett slags ”rekord”. Det låga vattenståndet har sin förklaring i att Möckeln är en sjö som reagerar långsamt. Vilket beror på en relativt låg tillrinning sett till sjöns storlek.
 
Vattenståndet i Möckeln sedan 1922 fram till i början av oktober i år. Diagrammet till höger visar utvecklingen av sjöns vattenstånd sedan årsskiftet fram.  Vattenståndet i Möckeln sedan 1922 fram till i början av oktober i år. Diagrammet till höger visar utvecklingen av sjöns vattenstånd sedan årsskiftet fram.
  
 Det låga vattenståndet i de mindre småländska sjöarna har även sin förklaring i faktorer som nederbörd och markvattenhalt. I Småland är markerna för tillfället omättade vilket gör att eventuell nederbörd tas upp av marken eftersom de är torra och har kapacitet för det. Om marken varit mättad på vatten hade regnvattnet istället bidragit till närliggande sjöars tillrinning. Kollar man på SMHI:s observationsstationer ser man att det de senaste månaderna regnat förhållandevis lite i området. Exempelvis så har stationerna i Ljungby respektive Växjö (värden inom parentes) under juli, augusti och september månad registrerat så lite som 29 (30) , 92 (75) respektive 45 (56) procent av normal nederbörd.

Om ni läsare har bilder relaterade till de låga vattenstånden i sjöarna tar vi tacksamt emot dessa i kommentarsfältet eller på vaderleken@smhi.se. Naturligtvis tar vi också gärna emot andra bilder relaterade till väder och vatten.