Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

3 oktober, 2013

Blir det någon brittsommar i år?

Brittsommar är nog ett känt begrepp för de flesta. Vanligtvis avser det en varm period i inledningen av oktober som föregåtts av en period med betydligt kyligare väder. Till stor del är brittsommar alltså ett fenomen som grundar sig på en subjektiv upplevelse och någon allmänt vedertagen, entydig definition finns inte. På följande länk finns en intressant utläggning om begreppet och där föreslås också en tänkbar, objektiv definition av brittsommar. I kartan nedan visas den maximitemperatur som ska uppnås under perioden 4:e-10:e oktober för att den föreslagna definitionen av brittsommar ska uppfyllas.

I följande stycke tänkte jag försöka gå igenom de aktuella utsikterna till brittsommar i år. Dels med utgångspunkt i kartan nedan, men även utifrån en mer subjektiv bedömning.

Figur 1. Ungefärligt värde som maximitemperaturen bör uppnå någon dag under perioden 4-10 oktober för att uppfylla den definition av brittsommar som föreslås i kunskapsbanken.
Figur 1. Ungefärligt värde som maximitemperaturen bör uppnå någon dag under perioden 4-10 oktober för att uppfylla den definition av brittsommar som föreslås i kunskapsbanken.

Första delen är med råge uppfylld

En bra brittsommarupplevelse förutsätter för de flesta att det har varit en period med ganska kyligt höstväder. Den förutsättningen är mer än väl uppfylld i år. September avslutades som bekant kyligt med nordvindar och temperaturer under eller mycket under de normala för årstiden i så gott som hela landet, se länk. En kall luftmassa med klara nätter och svaga vindar har gett flera riktigt låga nattemperaturer. Natten till i fredags (den 27:e) noterade bland annat Ljungby och Arvika sina lägsta septembertemperaturer sedan 1966 med -6.3 respektive -6.7 grader. De senaste två nätterna har också varit rejält kyliga i framför allt södra Sverige. Natten till igår sjönk temperaturen vid flera stationer i Götaland under 5 minusgrader, hela landets lägsta temperatur noterade då Jönköpings flygplats med -7,2 grader.  Läs mer om de låga temperaturerna i mina kollegors tidigare blogginlägg, Nordanvind och kalluftBister septemberkyla, samt Horn, kallast/varmast?! . Den kyligaste luften har nu börjat lämna landet och ganska lagom till Brittadagen ser vi en stigande temperaturtrend i våra prognoser.

Stigande temperaturer

Ett mäktigt högtryck har de senaste dagarna långsamt förskjutits åt sydost och har idag, med ca 1035 hpa, sitt centrum över Litauen. När högtryckscentrum nu förskjutits sydost om Sverige innebär det att den allra kyligaste luften drar bort österut och lite varmare luft har börjat ta sig in över landet, se figur 2 nedan. Idag, torsdag, är det framför allt södra och mellersta Norrland som på allvar har fått in varmare luft västerifrån. Redan igår noterade till exempel både Hudiksvall i Hälsingland och Hökmarksberget i Västerbotten 15,5 grader. Ytterligare något högre temperaturer är att vänta idag.

Säkert är det många i södra och mellersta Norrland som upplever att det redan råder brittsommar. Även enligt den föreslagna definitionen i figur 1 skulle södra Norrlands kustlandskap och Västerbotten idag kunna få en liten tjuvstart på årets brittsommar.

En prognoskarta som visar det mäktiga högtrycket som nu långsamt förskjuts åt sydost och imorgon ger plats för sydvindar över Sverige. I kartan syns också temperaturen på 850hpa. Lägg märke till den kalla luftmassan som via Östeuropa har strömmat ner mot östra Polen. Lika kall luft har tidigare i veckan täckt Sverige.

Figur 2. En prognoskarta för idag torsdag kl 14 som visar det mäktiga högtrycket som nu långsamt förskjuts åt sydost och imorgon ger plats för sydvindar över Sverige. I kartan syns också temperaturen på 850hpa. Lägg märke till den kalla luftmassan som via Östeuropa har strömmat ner mot östra Polen och vidare ner mot Balkan där det varit snöoväder på en del håll. Nästan lika kall luft har tidigare i veckan täckt Sverige.

Imorgon, fredag den 4:e oktober och tillika första dagen i ovan nämnda tidsperiod för brittsommar, ger högtrycket fortsatt uppehållsväder och i samband med en sydlig luftström tar det sig in lite varmare luft även över södra Sverige. I samband med sol kan temperaturen troligen nå över 15 grader på sina håll i Götaland. Den bör däremot inte orka upp i de 18-20 grader som krävs för brittsommar enligt den definition som används i kartan i figur 1. Dessutom blir det troligen åter en kylig morgon med frost på många håll i både Götaland och Svealand och därför bör det inte bli någon brittsommarkänsla imorgon. För Norrlands del väntas en hel del höga moln som troligen kommer att hålla nere temperaturerna några grader jämfört med idag.

 

Ostadigt i helgen

Därefter ska ett frontsystem passera landet och under helgen väntas lite ostadigare och något kyligare väder.   

Varm luft i söder, men osäkert med molnigheten

På måndag den 7:e oktober har Britta och Birgitta namnsdag. Prognosen för nästa vecka säger att lågtryck från Atlanten kommer att gå på nordliga banor norr om Skandinavien. Stora delar av Norrland kommer tidvis att beröras av tillhörande frontsystem och passerande regn. 

I samband med de nordliga lågtrycksbanorna förs varm luft upp över Sverige med en sydvästlig luftström och en högtrycksrygg växer in över södra Skandinavien. Detta kan ge möjligheter till fina brittsommarupplevelser i den södra delen av landet. Vid den här tiden på året är det dock ofta osäkerheter kring molnigheten och högtryckssituationer med varm luft riskerar att domineras av låga moln vilket också antyds i de aktuella prognoserna. I eventuellt soliga områden i Götaland och Svealand kan temperaturen i nästa vecka troligen stiga till mellan 15 och 20 grader. Det skulle i så fall vara temperaturer som, både enligt en subjektiv bedömning och enligt den objektiva definitionen beskriven i kunskapsbanken, troligen skulle räcka för att ge södra Sverige brittsommar! 

 

Förra året bjöd på ovanligt sen brittsommarvärme

Avslutningsvis vill jag minnas tillbaka till förra året. Då var det inte tal om någon brittsommar under perioden 4-10 oktober. Däremot strömmade väldigt varm luft upp över södra Sverige så sent som den 20:e oktober. Jag minns att vi i prognoserna då talade om temperaturer som möjligen kunde nå 20 grader i Skåne, något som aldrig tidigare hade hänt så sent på året. Ingen station noterade över 20 grader den gången, men med 19,7 grader var Helsingborg onekligen retligt nära! Läs hela månadskrönikan från förra årets oktober här.