Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

2 oktober, 2013

Horn, kallast/varmast!?

Bloggen har från en läsare fått en förfrågan om varför observationsstationen Horn, i södra Östergötland, ofta är kallast i Götaland på vintern men även varmast på sommaren!? Det beror i huvudsak på två faktorer.

För det första så ligger stationen i en sänka på en stor uppodlad slätt. Då omgivningen runt omkring ligger högre, rinner den tunga, kalla luften, ner i sänkan varpå temperaturen vid stationen vintertid kan bli mycket låg.

Den andra avgörande faktorn som spelar en central roll för såväl låga vintertemperaturer som för höga sommartemperaturer är att stationen ligger på sandjord. Sandjord värms nämligen upp lättare av solen än vad lerjord gör och utstrålar därför mer värme vilket ger högre temperaturer på sommaren då solinstrålningen är som starkast. På motsvarande vis strålar värmen bort snabbare och mer effektivt under natten vilket leder till låga nattemperaturer, vid snöfri mark.

Horn är en tämligen ”ung” station som bara har funnits sedan 1995. Den hittills lägsta temperatur som stationen rapporterat är -34,2 grader, vilket den hade på morgonen den 18 februari 1996. Den hittills högsta temperaturen är 33,8 grader, vilket stationen hade sent på eftermiddagen den 11 juli 2010.