Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

26 september, 2013

Bister septemberkyla och säsongens första snöfall

De senaste dygnen har bjudit på för årstiden mycket kyligt väder med frost långt ner över Götaland. Längst i norr föll dessutom säsongens första snö under natten mot torsdag och morgontimmarna.

 

De preliminärt lägsta uppmätta temperaturerna under onsdag-torsdag är

 

Götaland: -5,8° den 26 i Horn (Östergötland)

Svealand: -7,6° den 26 i Gustavsfors (Värmland)

Norrland: -7,4° den 25 i Börtnan (Jämtland) och den 26 i Storlien-Storvallen (Jämtland)

 

Dessa värden är långt ifrån de landsvisa köldrekorden men lokalt får man gå tillbaka ett par decennier för att finna ett lägre septembervärde. För Gustavsfors del var den gångna nattens värde endast 0,6° från septemberrekordet på -8,2° från 1966 och det tredje lägsta värdet där sedan 1931. Senast det var kallare i september där var under den mycket kyliga september 1986.

I Sveg i Härjedalen uppmättes -6,8° natten till torsdag vilket var den lägsta temperaturen där sedan 1976 och den sjätte lägsta totalt sedan 1881. Det absoluta septemberrekordet är dock från år 1900 då det var hela -13,0° där.

I Linköping-Malmslätt blev det den näst kallaste septembernatten sen 1879. Rekordet på -4,3° från 2001 överlevde med en tiondels marginal. Det bör dock noteras att den nuvarande placeringen av temperaturmätaren i Linköping har ett kallare läge jämfört med före 1944.

 

För Svealands del är det stor sannolikhet att detta även blir månadens lägsta temperaturer då kommande nätter inte ser ut att bli fullt lika kylslagna.

 

Säsongens första mätbara snödjup

Natten till torsdag drog ett nederbördsområde in från nordost över Tornedalen. Nederbörden föll delvis som snö och i Markusvinsa och Parakka uppmättes på torsdagens morgon ett tunt nysnötäcke på 2 respektve 1 cm. Bevisligen föll det snö även under onsdagen i exempelvis Kiruna men mängden var inte av sådan art att den kunde anses ”mätbar”. Snö i september är dock inget extremt. September 2010 uppmättes 22 cm i Myskelåsen i Härjedalen.