Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

3 september, 2013

Nordostpassagen öppen

Årets smältsäsong i Arktis har varit långsam och när nu maximalt 1-2 veckor återstår av avsmältningsperioden innan isen börjar frysa till igen har Nordostpassagen ändå öppnats helt (med ”öppen” menar vi helt eller nästan helt isfritt). Dock så är öppningen vid den ryska ögruppen Severnaya Zemlya (Latitud: ≈ 80°N, Longitud: ≈ 95°E) mycket smal (se figur nedan). I den kanadensiska arkipelagen däremot har Nordvästpassagen varit blockerad av is. De senaste åren har Nordvästpassagen varit öppen.

 

Lokalt isfritt till 85°N

Även om årets smältsäsong i Arktis varit långsam till följd av kyligt och molnigt väder finns ett par intressanta saker att beakta. Den främsta är att istäcket inom ett mindre område norr om den ryska ögruppen Frans Josefs land (Latitud: ≈ 81°N, Longitud: ≈ 60°E, se figuren nedan) retirerat så pass mycket att ett fartyg med stor sannolikhet kan segla till 85:e breddgraden utan assistans av isbrytare. Dessutom finns just nu en så kallad ”polynyas” (enklare översatt: hål) i isen till omkring 87°N (se figuren). Mycket lite tid återstår som sagt av smältsäsongen men alldeles omöjligt är det inte att det skulle kunna vara möjligt att segla till den 87:e breddgraden utan att stöta på alltför mycket is.

 

Figur 1: Beräknad iskoncentration i Arktis den 2 september 2013. Källa: University of Bremen