Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

23 augusti, 2013

Temperaturextremer för augusti

Skördemånaden augusti närmar sig sitt slut. Så här långt har årets augusti inte varit särskilt märkvärdig ur temperatursynpunkt. Den hittills högsta augustitemperaturen (och sannolikt även årets högsta) är 31,1° uppmätt i Ängelholm den 3 medan den lägsta temperaturen, -3,5°, rapporterades från Ljusnedal i Härjedalen den 23.

Hur är det då med de absoluta temperaturextremerna sett ur ett historiskt perspektiv för augusti månad för respektive landsända? Det har jag tänkt ta upp här och dessutom sparka igång den första delen av tolv där väderextremerna för Götaland, Svealand och Norrland presenteras. Tanken är att publiceringen av dessa skall ske under månadernas sista tredjedel.

Värmerekorden i augusti

Den allra högsta temperatur som uppmätts i augusti i Sverige, och för övrigt även i Norden, är 36,8° i Holma i Östergötland den 9 augusti 1975. För dem minnesgoda är detta den mäktigaste värmebölja, både ur geografisk samt varaktighetssynpunkt, som överhuvudtaget uppträtt i augusti. De tre högsta augustitemperaturerna är från detta år. Först på fjärde plats kommer Målillas värde på 36,2° den 10 augusti 1992 vilket dock bara var en tillfällig värmetopp i södra Sverige innan en kallfront drog in från väster med regn och mycket åska.

Svealands högsta augustivärde är 36,0° uppmätt dels i Örebro i Närke den 7 augusti 1975 och dels den 6 augusti 1975 i Sala i Västmanland.

I Norrland är den högsta temperaturen från ett äldre datum, nämligen den 16 augusti 1947 då Fränsta i Medelpad rapporterade 34,6°.

 

Augustis köldrekord

När det gäller kyla så är det för Norrlands del bara två tillfällen som kan komma ifråga, nämligen 1959 och1942. Den 31 augusti 1959 rapporterade det beryktade köldhålet Nikkaluokta i Lappland -8,5°. Den 31 augusti 1942 förekom svår frost i Härjedalen och norra Dalarna med som lägst -7°.

För Svealands del finns ett par tillfällen som varit de kallaste. Rekordet lyder på -6,5° från Storsätern i norra Dalarna den 26 augusti 1919 och faktum är att de fyra av de fem lägsta temperaturerna i Svealand är härifrån. Stationen är numera dock nedlagd.

I Götaland finns ett enda tillfälle som varit det kallaste, nämligen den 26-28 augusti 1899. Kallast var det då i Axelfors i Västergötland med -5,5° den 26.