Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

14 augusti, 2013

Allmänt ostadigt och lokalt stora regnmängder

De senaste dagarna har lokalt kraftiga regn- och åskskurar drabbat flera platser i landet. I söndags gav ett åskväder stora regnmängder i Söderhamn (se nyhetsartikel) och i tisdag morgon rapporterades om stora problem med översvämningar i Umeå. Idag är det framför allt delar av Skåne som har drabbats och under natten och första delen av onsdagen fick vår station i Helsingborg hela 74 mm regn! 

Labil luft

Det ostadiga vädret hänger samman med ett lågtrycksområde som har täckt Sverige med sval och labil luft. Luftmassans instabilitet avslöjas delvis av de relativt prickiga satellitbilderna nedan (se tidigare inlägg), men går också att utläsa från nattens radiosondering från Göteborg (se länk). Sonderingen från 00z visar att temperaturen på 850 hPa (drygt 1400 m) endast var 4.6 grader och enligt prognosen skulle ytterligare lite kallare höjdluft anlända under morgonen. I en torr atmosfär kan temperaturen som mest avta med 9,8 grader/km innan den är instabilt skiktad och omblandning uppstår. Om vi utgår från luftmassan som fanns över Göteborg i natt, krävs alltså en temperatur närmast marken på ca 19 grader (4,6grader+9.8 grader/km*1.4km) innan konvektion startar i den nedre delen av atmosfären (se tidigare inlägg om maxtemp.). 

I det aktuella läget har det alltså inte krävts speciellt höga yttemperaturer för att få luften närmast marken att börja stiga. Eftersom det inte har funnits några stabila, bromsande luftskikt förrän 7000-8000 meters höjd, där temperaturen ligger på ca -45 grader (enligt samma radiosondering), har kraftiga bymoln med stor vertikal utsträckning och kalla molntoppar utvecklats där konvektion initierats. 

Ett envist stråk över nordvästra Skåne

Många olika mekanismer kan vara inblandade för att trigga konvektion och utlösa latent instabilitet. I dagens fall kanske ytvattentemperaturen över östra Kattegatt var tillräckligt hög för att trigga konvketion när den kyliga och labila höjdluften svepte ner åt sydost. Enligt senaste kartan  för aktuell ytvattentemperatur är det nära 20 grader i delar av Kattegatt med maxtemperatur kring Laholmsbukten. Kustkonvergens och hävningseffekter har sannolikt lett till förstärkning av skurarna som bildats nära kusten och envist matats in över Helsingborgstrakten. Hur som helst har det varit reäljt regningt i detta område.

Skurarna sett från ovan

Ur figurerna nedan framgår hur ett tråg med labil luft sträcker sig ner över Sverige och det envisa stråket med skurar in mot Skåne framgår tydligt i båda satellitbilderna som är tagna med ca 2 timmars mellanrum. I den andra bilden syns också den soldrivna konvektionen som under eftermiddagen har kommit igång över östra Götaland och Svealand. I väster kan man också notera högtrycksryggen som till imorgon ger en stabilisering hos oss i Sverige.  

En satellitbild från idag (onsdag) kl 08.13 med geopotentiella höjden av 300 hPa-ytan överlagrat.

En satellitbild från idag (onsdag) kl 10.13 med en prognos för den geopotentiella höjden av 300 hPa-ytan överlagrat.

 

 

En satellitbild från idag (onsdag) kl 11.54 med en prognos för den geopotentiella höjden av 300 hPa-ytan överlagrat.

En satellitbild från idag (onsdag) kl 11.54 med en prognos för den geopotentiella höjden av 300 hPa-ytan överlagrat.