Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

7 augusti, 2013

Arktis 2013 – långsam isavsmältning

Isavsmältningen i Arktis har i år varit långsam jämfört med de senaste sex åren. I skrivande stund så är isutbredningen klart över 2012 års värde. I nuläget är det även osäkert om Nordväst- eller Nordostpassagen kommer att öppnas i år. En förklaring till den långsamma isavsmältningen är att vädret över Arktis i år dominerats av förhållandevis kyligt och molnigt väder vilket medfört en långsam avsmältning.

Den närmaste veckan är intressant ur smältsynpunkt då en omfattande cyklon (lågtryck) nu bildats över Arktis. Det centrala lufttrycket ligger på strax under 980 hPa med stormstyrka i vinden. Detta är intressant då isen i den här delen av Arktis nu smält så pass mycket att den bör vara sårbar för intensiva lågtryck med kraftiga vindar. Detta såg vi prov på förra året då en kraftfull cyklon över Arktis i början av augusti hjälpte till att pulvrisera det gamla rekordet från 2007 då isen hade tunnats ut så mycket att den sen när mer högtrycksbetonat väder rådde snabbt smälte bort.

 

Vädersituation för Arktis

Figur 1: Analyserat väderläge för Arktis den 7 augusti (vänstra delen) samt prognoserad vädersituation för den 15 augusti (högra delen). Observera att bilden består av två separata vädersituationer! Källa: ECMWF.

 

Efter att det intensiva lågtrycket dragit fram över Arktis nu den här veckan väntas, åtminstone kortvarigt, mer högtrycksbetonat väder över den här delen av Arktis vilket gynnar en snabb isavsmältning. Jag tror att vi kommer att få se en intressant smältningsmånad nu i augusti! Att det blir ett nytt rekord är jag extremt tveksam till då det som sagt bara återstår drygt en månad kvar innan Arktis börjar frysa till igen. En intressant aspekt i de här sammanhangen är att det sedan i vart fall år 2000 inte hänt att ett rekordår följts av ytterligare ett nytt rekord året därpå utan att isen istället ”studsat” tillbaka.

 

Vad betyder detta för framtiden?

Ingenting. Ett enskilt år innebär inte att isen i Arktis är på väg att nå sina glansdagar under 1980- och 1990-talet. Eller för att använda talesättet ”en svala gör ingen sommar”.  Det viktiga är den långsiktiga trenden. Dessutom är den uppskattade medelistjockleken i år ca 30-40 cm lägre jämfört med åren 2007-2009.