Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

24 juli, 2013

De allra torraste julimånaderna

Några stationer i Skåne har hittills i juli inte fått någon mätbar nederbörd. Att vi meteorologer ofta talar om ingen mätbar nederbörd i stället för uppehåll har jag berättat om i mitt förra inlägg. I princip är det två olika saker, men de kan i praktiken vara svåra att särskilja.

En karta över nederbördsavvikelsen 1-23 juli 2013 visar att det varit torrast i Sveriges sydvästra hörn.

 

En markant kallfront som västerifrån drar in i slutet av helgen eller början av nästa vecka lär förhindra att denna julimånad blir utan nederbörd någonstans i Sverige. Men det hindrar inte att vi kan titta lite på statistiken över julimånader utan mätbar nederbörd, eller nollmånader för att förenkla terminologin.

 

Här är det värt att skilja på signifikanta nollmånader utan mätbar nederbörd vid minst två närliggande stationer, och nollmånader då bara en enstaka station saknat nederbörd. I det senare fallet går det inte att utesluta att observatören kan ha råkat missa något tillfälle med lätt kortvarig nederbörd.

 

När det gäller julimånader utan mätbar nederbörd vid flera stationer så finns bara två sådana i vår väderhistorik. Det är juli 1994 och juli 1904.

 

I juli 1994 var det åtta stationer i Skåne, Blekinge och Gotland som inte hade någon mätbar nederbörd. Om vädergudarna velat hade det torra området kunnat bli ännu större, men ett regnområde som kom in under månadens sista dygn spräckte ‘nollan’ vid många stationer, till exempel i Växjö.

 

90 år tidigare, i juli 1904, föll ingen mätbar nederbörd vid ett dussintal stationer i ett stråk över norra Götaland och sydligaste Svealand.

 

Sedan finns det ytterligare några julimånader då en enstaka station inte rapporterat någon nederbörd, nämligen 1901, 1937, 1955 och 1983.

 

Längsta period utan mätbar nederbörd

Om vi med högsommartorka menar en period utan mätbar nederbörd som startar i juni och slutar först i augusti, så är den längsta vi känner 45 dygn. För den noteringen svarade stationen Norsborg i Sörmland och perioden varade mellan 28 juni och 11 augusti 1904.

 

Den längsta försommartorkan är 60 dygn mellan den 13 maj och 11 juli 1992 i Ungskär och Gyngamåla i Blekinge.

 

Den längsta vårtorkan (och längsta i Sverige oavsett  årstid) är 65 dygn mellan den 22 mars och 25 maj 1974 i Skövde och Åsaborg i Västergötland.