Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

5 juli, 2013

Halvlek i årsligan

När nu halva året har gått kan vi konstatera att det så här långt varit varmare än normalt i praktiskt taget hela landet (se avvikelsekartorna nedan). De största avvikelserna återfinns i norra Norrland där temperaturöverskotten varit drygt 2 grader. Där har det inte bara varit varmt utan även blött. Till avvikelsekartornas utseende har framför allt den rekordvarma majmånaden och den mycket blöta juni bidragit. I resten av landet har det varit tämligen normala förhållanden, både temperaturmässigt och ur nederbördssynpunkt när man granskar avvikelsekartorna. Inom ett mindre område i Dalarna har man fått mindre än 75% av normal nederbörd. Notera dock att kartorna är automatgenererade och endast ger en grov bild!

 

Det man förmodligen minns mest av det gångna halvåret är nog den kalla men rekordsoliga marsmånaden samt den för Norrland rekordvarma majmånaden med temperaturer på 25-30 grader under de avslutande dygnen. I söder är nog minnet mer på vårens sena ankomst. Den lokalt rekordtidiga ankomsten av våren i Norrland i slutet av februari innan den anlänt till södra Sverige hamnar också högt upp på listan av vad man minns av årets första sex månader.

 

Avvikelsekartor för temperatur och nederbörd t.o.m 30 juni 2013.

Avvikelsekartor för temperatur och nederbörd t.o.m 30 juni 2013.