Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

4 juni, 2013

Del 2: Hungersnödåret 1867 – Varför blev maj 1867 så exceptionellt kall?

Vi är nu inne i juni 2013 och efter en rekordvarm avslutning på maj i norra Norrland har sommaren nu anlänt till alla våra mätstationer utom högfjällsstationerna Tarfala i Lappland, Blåhammaren i Jämtland och kuststationen Eggegrund i Gästrikland. Snön försvann redan den 24 maj och isen omkring den 31. Annat var det under hungersnödåret 1867 då isen låg kvar fram till midsommar på många håll i Norrland (4) . Idag ska vi titta lite närmare på varför maj 1867 blev så fruktansvärt kall.

Läs mer