Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

28 juni, 2013

Lugnt på El Niño fronten

I ungefär ett års tid så har det rått ett tillstånd i Stilla havet som varken kan karaktäriseras som El Niño eller dess motsats La Niña. Indikatorer baserade på havsvattentemperatur, lufttryck, molnighet och passadvindar har legat kring neutrala nivåer.

Enligt den senaste uppdateringen från WMO (El Niño/La Niña update) så förväntas fortsatt neutrala förhållanden under sommaren och hösten, kanske till och med året ut. Detta kan bidra till en rätt hög tropisk cyklonaktivitet på Atlanten, eftersom denna annars har en tendens att dämpas när det råder utpräglad El Niño.

Det finns flera olika index som används i samband med El Niño/La Niña. Till exempel Southern Oscillation Index (SOI) som under El Niño brukar anta negativa värden, under La Niña positiva värden och under neutrala förhållanden värden nära noll.

Diagrammet som hämtats från den amerikanska vädertjänsten (NOAA) visar SOI-indexet det senaste året.

SOI-indexet har i huvudsak legat nära noll även om det tillfälligt var uppe i +1,5 tidigt under våren. Som jämförelse kan nämnas att SOI låg mellan +1,3 och +2,7 i tio månaders tid mellan juli 2010 och april 2011. I tolv månader, från maj 1997 till april 1998 låg SOI mellan -0,8 och -2,7.