Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

25 juni, 2013

Risk för stora regnmängder

Ett lurigt lågtryck som rör sig upp från sydost ser ut att kunna ge riktigt blött väder i delar av Götaland under det kommande dygnet. Under dagen har vi utfärdat ett flertal varningar för stora regnmängder.

 Lågtryck från sydost

Den aktuella situationen är sådan att väldigt varm och fuktig luft strömmar upp över Östeuropa medan betydligt svalare luft sträcker sig ner över Centraleuropa. I gränsen mellan dessa luftmassor har ett lågtryck utvecklats och rört sig på en nordlig bana upp över Polen. Bilden nedan visar en analys av läget på 850 hpa idag klockan 14.  

Bilden visar en analys av temperaturen och geopotentiella höjden på 850-hpa ytan idag klockan 14. Notera lågtrycket som finns över Polen, i gränsen mellan den varma luften i öster och den svalare i väster.

Bilden visar en analys av temperaturen och geopotentiella höjden på 850-hpa ytan idag klockan 14. Notera lågtrycket som finns över Polen, i gränsen mellan den varma luften i öster och den svalare i väster.

Nu under eftermiddagen har den första impulsen med regn tagit sig in över södra Sverige. Det här regnet har dock inte varit jättekraftigt och är inte direkt knutet till den allra varmaste luften. Under kvällen och natten väntas däremot nya portioner med regn att ta sig in över Öland, Blekinge, Småland och vidare upp över delar av Västergötland. Dessa impulser rör sig på gränsen till den riktigt varma luften i öster och kan bli intensiva. Samtidigt vandrar de olika impulserna troligen på liknande banor åt nordväst över Götaland vilket gör att samma områden kan beröras under en längre tidsperiod. En kombination som kan ge stora totala regnmängder. Följ hur regnet rör sig på våra radarbilder. Satelitbilden nedan är från klockan 17 och visar hur ett pärlband med moln, till intensivare impulser med regn och åska, sträcker sig från sydöstra Östersjön och ner åt sydost, redo att ta sig in över Götaland. 

En satellitbild som visar det aktuella läget idag klockan 18. Notera pärlbandet med celler som sträcker sig från sydöstra Östersjön och söderut.

En satellitbild som visar det aktuella läget idag klockan 18. Notera pärlbandet med celler som sträcker sig från sydöstra Östersjön och söderut.

 

 En lågtrycksbana som ofta ger svåra prognoser

Lågtryck som bildas nere på kontinenten och sedan rör sig på en nordlig bana upp över Polen, i gränsen till varm luft i öster, är ofta luriga. Små förändringar i utvecklingen kan ge stora konsekvenser vilket gör att följderna av dessa lågtryck ofta är svårprognostiserade. Läs mer om denna luriga typ av lågtryck här.

 Det aktuella prognos- och varningsläget

I det aktuella fallet började prognoserna redan i förra veckan att tala om en 5b-liknande lågtrycksutveckling i början och mitten av denna vecka. Den potentiella risken för stora regnmängder har sedan dess varit uppenbar med tanke på den väldigt varma och fuktiga luften som angränsar i öster, något som de olika prognosmodellerna tidigt antydde. Utvecklingen på en övergripande skala har alltså fångats ganska bra i prognoserna i ett tidigt skede. Trots det är detaljerna fortfarande lite osäkra. Det handlar då främst om hur stora regnmängderna ska bli och var stråken med det allra intensivaste regnet kommer att vara placerade. Risken för stora regnmängder (varningsnivå=35 mm/12 timmar) är dock väldigt stor och det kommer utan tvekan att bli ett blött dygn på många håll i södra Sverige. Våra prognoser och varningar uppdateras kontinuerligt och där kan ni ta del av det aktuella läget och den utveckling som för tillfället bedöms som troligast.