Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

25 juni, 2013

Midsommarvädret – Del 3, The End

Då har det blivit dags att avsluta den här trilogin om midsommarvädret med att ta en titt på hur det tillslut blev. De två tidigare inläggen är dessa: Del-1, Del-2. Varför uteblev den riktiga värmen och varför blev det aldrig så mycket åska över Götaland som vi befarade?

Vi tar det hela i kronologisk ordning och börjar med att titta hur det såg ut under natten mot midsommarafton. (Klicka på bilden för att få den större)

Den vänstra kartan i bilden är den prognostiserade temperaturen på 850hPa-nivån (ca 1500 meters höjd) från Hirlams E11 12z-körning onsdag 19 juni, gällande för fredag 21 juni klockan 02. Den högra kartan är en analys av samma temperatur för fredag 21 juni klockan 02 (dvs så nära sanningen vi kan studera)

 

 

Som vi ser så har modellen en betydligt större zon med riktigt varm och labil luft än vad analysen från natten visar. Den varma höjdluften har heller inte nått in över Sveriges del i lika stor utsträckning. Således bör natten varit svalare i södra Sverige än vad prognoserna från onsdagen antydde. Vidare skiljer sig även tryckbilden sig åt en del och det här torde vara den huvudsakliga anledningen till att den riktigt varma och labila luften aldrig tog sig in över Sverige och att ingen kraftigare åska bildades. Varför lågtrycksutvecklingen inte riktigt blev som prognostiserat är svårt att hitta någon enskild anledning till. Troligen inverkade flera faktorer. Just lågtryck som rör sig norrut upp över kontinenten är ofta svåra att förutse utvecklingen på.

Under torsdagen åskade det rejält ner över Tyskland och Polen, där flera stationer fick mellan 40-75 mm regn. Dessa kraftiga åskväder gav upphov till egna små lågtryck, vilka möjligen tog energi från huvudlågtrycket så att dess fördjupning kom av sig och tryckfältet jämnades ut en del. (Klicka på bilden för att få den större)

Kartan till vänster i bilden är prognoskartan för marknivån från onsdag 19 juni, gällande fredag 21 juni klockan 02. Kartan till höger är analysen från fredag 21 juni klockan 02.

 

Som kartorna i bilden ovan visar, blev mycket riktigt natten mot midsommarafton svalare än vad prognoserna från onsdagen visade. Även tryckfältet var flackare och inget distinkt lågtryck återfanns över Danmark än. Notera det lokala lågtrycket med tillhörande molnområde som jag markerat med pilen. Det här är en åskcell som överlevt natten i den varma luften över norra Polen och som skapade en ny åskcell under förmiddagen som drog upp över Blekinge, östra Småland, Öland och sedermera Gotland. På satellitbilden nedan syns cellen tydligt och man ser även att den har en viss egen rotation. (Klicka på bilden för att få den större)

Satellitbild från NOAA, klockan 10:20 fredag 21 juni

 

Med facit i hand, borde man vid den här tidpunkten anat att det kanske inte skulle bli lika omfattande åska som prognoserna tidigare hade visat. Dels bidrog möjligen torsdagens kraftiga åskceller över den norra delen kontinenten till ett flackare tryckfält som jag nämnde ovan, vilket gjort att det egentliga huvudlågtrycket inte förmådde dra in så mycket av den varma och labila luften in över Sverige och dessa två faktorer ledde till att det inte längre fanns någon distinkt kallfront eller labilitet i höjden för att trigga åska. Vidare fanns nu även en stor åskcell som berörde den sydöstra delen av Götaland, i den lilla kil med varmluft som trots allt fanns här. Även den här kan ha försvårat möjligheten för att nya åskceller skulle till att bildas i luftmassan närmast bakom.

Vi går vidare fram och tittar på hur läget var mitt på dagen. (Klicka på bilden för att få den större)

Den vänstra kartan i bilden är den prognostiserade temperaturen på 850hPa-nivån (ca 1500 meters höjd) från Hirlams E11 12z-körning onsdag 19 juni, gällande för fredag 21 juni klockan 14. Den högra kartan är en analys av samma temperatur för fredag 21 juni klockan 14

 

Analysen bekräftar det vi resonerade oss fram till ovan. Lågtrycket vid danska västkusten är inte alls lika djupt som prognosmodellerna, under onsdagen, förutspådde att det skulle bli. Vi kan också konstatera att den varma och labila höjdluften som i modellen förväntades täcka en stor del av Götaland i själva verket knappt kom in alls över fastlandet. (Klicka på bilden för att få den större)

Kartan till vänster i bilden är prognoskartan för marknivån från onsdag 19 juni, gällande fredag 21 juni klockan 14. Kartan till höger är analysen från fredag 21 juni klockan 14.

 

Ovanstående bild med kartor för marknivån bekräftar bara det vi redan pratat om. Lågtrycket i väster är 8-9 hPa grundare än i modellen och temperaturerna i Götaland är inte i närheten av de 28-30 grader som prognostiserades under onsdagen. Ingen distinkt kallfront återfinns heller utan temperaturerna sjunker endast gradvis ju längre västerut man kommer, in över Danmark.  Notera dock att kallfronten är mer markant över östra Polen, se pil i bilden ovan. Det här beror på att dessa delar fortfarande ligger i den mycket varma luftmassan och att morgonen och förmiddagen här varit solig, vilket syns i satellitbilden längre upp. Det här gjorde att temperaturgradienten skärptes allt mer i och med att solen snabbt värmde upp luften till dryga 30 grader och att kallfronten här blev med markant. Flera åskceller bildades i anslutning till fronten vilket syns på satellitbilden nedan. (Klicka på bilden för att få den större)

Satellitbild från NOAA, från klockan 17:14 fredag 21 juni.

 

Notera även att lågtrycket över Danmark rört sig lite åt nordost, vilket ökat instabiliteten över nordvästra Götaland där en del mindre åskceller har bildats. Lysekil i Bohuslän fick 23 mm regn bland annat.

Överlag blev alltså midsommarvädret betydligt lugnare och behagligare än befarat, vilket tillslut ändå ledde till att tipset från mitt första inlägg; att duka utomhus, infriades i en stor del av landet!

Till sist en vacker satellitbild från midsommarkvällen med lågtryckssnurran över norra Danmark och över Baltikum kan man se riktigt kraftiga åskceller med så kallade ”overshooting tops” som Mattias pratade om i detta inlägg. (Klicka på bilden för att få den större)

Satellitbild från NOAA, från fredag 21 juni klockan 19:54