Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

20 juni, 2013

Mycket varm luft och kraftig åska över Centraleuropa

Väldigt varm vecka över Centraleuropa 
Under de senaste dagarna har väldigt varm luft strömmat upp över delar av Europa. Detta i samband med att en sydlig luftström har rått mellan ett djupt höjdtråg som sträckt sig ner över Iberiska halvan och en högtrycksrygg över Medelhavet och Centraleuropa. I flera länder har vädertjänsterna haft varningar utfärdade för värmen. I bland annat Tyskland och Österrike har temperaturen med råge överstigit 30 grader på många håll under de senaste dagarna. Nu har saker börjat röra på sig och den varmaste luften pressas efterhand bort från dessa områden som i helgen får svalare förhållanden.  

Kraftig åska

I marknära skikt har den varma luften dessutom varit fuktig med observerade daggpunkter omkring eller lokalt strax över 20 grader. Lite högre upp i atmosfären, någon eller några kilometer upp, har det däremot tidvis funnits ett ganska tjockt skikt med betydligt torrare luft med snabbt temperaturavtagande i vertikal riktning, alltså ett ganska instabilt skikt. Mellan det fuktiga bottenskiktet och det instabila skiktet en bit upp i atmosfären har ett tunt stabilare skikt (på ca 1500 m) kunnat ”spärra av” luften i de nedre luftskikten. Det här är en situation med stor potential för riktigt kraftiga åskutvecklingar. För den intresserade läsaren, se exempel, sektion 3.3, på följande länk.

Många gånger gör det tunna stabila skiktet att instabiliteten inte utlöses utan åskutvecklingarna förhindras, men om ett luftpaket nära marken på något sätt får hjälp att lyftas över det stabila skiktet kan utvecklingen bli kraftfull.Om ett luftpaket från den nedre, fuktiga delen av atmosfären väl tar sig igenom det spärrande skiktet och når det instabila skiktet längre upp så kommer det att, under en lång vertikal sträcka, ha lägre densitet än sin omgivning och på så sätt accelereras uppåt och bilda mäktiga åskmoln. Ibland kan uppåtvindarna bli så kraftiga att luften tränger igenom tropopausen (som normalt är taket för allt väder). Detta kan på en satellitbild ses som bubblor som sticker upp över åskmolnets städ och man får så kallade overshooting tops (OT). Detta kan ses i bilden nedan.   

Kraftiga åskoväder i Danmark och Tyskland senaste dagarna

Ett sätt för luften att få det extra lilla lyftet som behövs för att få igång utvecklingen i en situation som denna kan till exempel vara att luften strömmar upp för ett berg. Lyftet kan också ske i samband med en front. Under de senaste dagarna har flera kraftiga åskoväder utvecklats i den främre kanten av den varma luften över Centraleuropa. Under onsdagseftermiddagen fick till exempel Danmark uppleva ett riktigt kraftigt åskoväder som delvis även drog in över södra Skåne. Från Tyskland finns flera rapporter om kraftig åska med hagel, intensivt regn och kraftiga vindstötar, bland annat i samband med åskovädret som kan ses på satellitbilden nedan.

En imponerande satellitbild på ett mesoskaligt konvektivt system som natten till torsdag passerade österut strax söder om Sverige och gav kraftig åska över Tyskland där det enligt flera rapporter även förekom stora hagel, kraftiga vindbyar och intensivt regn. I systemet kan man se flera område med OT förknippade med väldigt kraftiga uppåtvindar.

En imponerande satellitbild på ett mesoskaligt konvektivt system som natten till torsdag rörde sig österut strax söder om Sverige och gav kraftig åska över Östersjön och Tyskland där det enligt flera rapporter även förekom stora hagel, kraftiga vindbyar och intensivt regn. I systemet kan man se flera område med OT förknippade med väldigt kraftiga uppåtvindar.

Åskvarningar för midsommarafton
I Sverige har vi denna gång hittills varit förskonade mot dessa kraftiga åskovädren. Under midsommarafton kommer dock ett lågtryck att avancera upp över Nordsjön och föra med sig en kil av den riktigt varma luften upp över Götaland. Senare på dagen ska en kallfront passera åt nordost och snabbt pressa undan den allra varmaste luften. I samband med detta är det troligt att det bildas åskväder som kan bli riktigt kraftiga. För stora delar av Götaland har vi varningar utfärdade för kraftig åska, se varningar. Mer detaljer kring midsommarprognosen finns här samt tidigare inlägg av Johan.