Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

19 juni, 2013

Midsommarvädret – Del 2

I förra veckan skrev jag ett första blogginlägg om midsommarvädret, där prognoserna pekade mot en torr och tämligen fin midsommarafton på de flesta håll i landet. Det är nu dags att ta en ny titt på prognoserna och samtidigt jämföra och se hur bra de tidiga prognoserna stått sig. (Klicka på bilden för att se den större)

Bildtext: Prognoskarta för 500 hPa-nivån (ca 5500 meters höjd) från ECMWF, utfärdad onsdag 19 juni klockan 02 och gällande för fredag 21 juni klockan 02.

 

Bilden ovan visar en prognoskarta för strömningen på 500-hPa-nivån samt tjockleken av atmosfären upp till 500 hPa-nivån från det europeiska centrets globala vädermodell. Eftersom varm luft har lägre densitet än kall luft, tar varm luft mer plats och atmosfären blir vertikalt ”tjockare” i dessa områden vilket illustreras med röd färg i ovanstående karta.

Som vi ser så befinner sig södra Skandinavien i en högtrycksrygg mellan två tråg. Ett över västra Ryssland och ett väster om oss, ner över Brittiska öarna och Frankrike. Natten mot midsommarafton bör således bjuda på uppehållsväder i södra Sverige. En titt på prognoskartan för marknivån bekräftar att natten blir torr i södra halvan. Möjligen att något värmeåskväder överlever i den mycket varma luftmassa som tagit sig upp över södra Götaland, vilket vi kan se i bilden nedan som även visar temperaturen på ca 1250-1500 meters höjd. (Klicka på bilden för att få den större)

Till vänster, en prognoskarta för marknivån, gällande fredag 21 juni klockan 02. Därefter följer två kartor som visar temperaturen på 850 hPa-nivån för samma tidpunkt samt för klockan 14 samma dag. I det rödaste området i dessa kartor är temperaturen över 15 grader.

 

Vi ser även att det är svalare luft som ska pressa sig in västerifrån under dagen och det här är ett orosmoln för alla som tänkt äta midsommarmiddagen utomhus längs med västkusten. Väldigt varm luft, som innehåller mycket vattenånga, hävs då svalare luft pressar sig in underifrån och det här är ett grundrecept för regn- och åskskurar. Således bör prognoskartan för mitt på dagen innehålla en del nederbörd i väster. (Klicka på bilden för att få den större)

Prognoskarta för marknivån, gällande fredag 21 juni klockan 14.

 

Mycket riktigt så är det ostadigt i landets västra delar medan man längre österut fortfarande väntas ha en varm och solig dag med upp mot 30 grader i sydöstra Götaland. Men den svalare luften pressar sig vidare allt längre österut förväntas ge nederbörd även här under sena kvällen och natten, vilket syns på prognoskartan för natten mot midsommardagen här nedanför. Notera även att temperaturerna i söder väntas bli i storleksordningen 5-6 grader svalare än natten innan. (Klicka på bilden för att få den större)

Prognoskarta för marknivån, gällande lördag 22 juni klockan 02.

 

Bortsett från de västligaste delarna av landet, så är tipset fortsatt att man kan planera för dukning utomhus. Dock kan tidsplanen för när den svalare luften kommer att avancera österut fortfarande ändras och därmed också vädret. Det blir spännande att se hur det kommer bli.

Om man jämför dagens prognoser för midsommarafton med de som gällde när jag skrev det första inlägget så är det överlag väldigt lika. Bilden nedan visar prognoskartorna, dag för dag, sedan förra inlägget. (Klicka på bilden för att få den större)

Prognoskartor i kronologisk ordning för strömningen på 500 hPa-nivån (ca 5500 meters höjd) från ECMWF, gällande fredag 21 juni klockan 02.

 

För Sveriges del så är det placeringen av högtrycksryggen som varierat och därmed gett stor variation i prognoserna beträffande eventuella regn- och åskskurar som påminner oss om den svalare luftens antågande. Om vi bara ser på skillnaderna mellan dagens höjdkarta jämför med den vid förra inlägget så är det två saker som sticker ut. Dels att ryggen inte växer upp lika långt norrut och att dess centrala del nu ligger strax öster om landet medan den låg strax väster om oss tidigare, vilket gör att nederbörden väntas anlända tidigare. Det andra är att det nu är betydligt varma luft som tar sig upp i ryggen över södra Sverige än vad som prognostiserades tidigare vilket även ger förutsättningar till kraftigare regn- och åskskurar. (Klicka på bilden för att få den större)

Prognoskartor från ECMWF, gällande för fredag 21 juni klockan 02, som visar strömingsmönstret på 500 hPa-nivån samt temperaturen på 850 hPa-nivån.

 

På fredag vet vi svaret och i nästa vecka kommer ett sista inlägg där jag ska gå igenom hur det blev! Glad midsommar!