Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

31 maj, 2013

Torr och svettig analys med en blöt prognos

De senaste dagarna har varit väldigt varma i norra Sverige. Idag fredag är det fjärde dagen med högsommartemperaturer i norra Norrland. Den varma luften kommer österifrån och under flera dagar har den legat över land, under inflytande av en högtrycksrygg och utan att tillföras någon fukt. Det har lett till att luftmassan inte bara är varm utan även väldigt torr.     

Stora dygnsvariationer

I den torra luften blir dygnsvariationerna stora. Nattetid blir utstrålningen väldigt stor och temperaturen sjunker snabbt. De senaste dygnen har faktiskt flera av de högsta dagstemperaturerna och de lägsta nattemperaturerna i landet rapporterats från samma områden. För till exempel Kvikkjokk har temperaturen varierat nästan 25 grader mellan natt och dag.

Effektiv avkylning genom svettning

Igår eftermiddag låg temperaturen i Norrbotten och Lappland mellan 25 och 29 grader, samma stationer rapporterade samtidigt daggpunkter omkring noll grader eller på sina håll strax under noll grader. Det innebär en relativ luftfuktighet omkring eller strax under 20 procent, vilket är väldigt lågt. I varma situationer är den relativa luftfuktigheten av stor betydelse för den upplevda värmen. Kroppens avkylning via svettning bygger på att svetten avdunstar och att det krävs energi vid fasövergången då vatten går från flytande form till ånga. Energiåtgången vid avdunstning får temperaturen att sjunka. Vid låg relativ luftfuktighet avdunstar svetten effektivt och snabbt vilket gör att kroppens kylningssystem fungerar bra. Vid riktigt hög relativ luftfuktighet är luften däremot nästan mättad med vattenånga och avdunstningen och därmed avkylningen blir mindre effektiv. Läs mer om upplevd temperatur här.

Samma avkylande effekt viktig i prognosarbetet

Samma typ av avkylning vid avdunstning kan vara en viktig faktor i meteorologiska sammanhang. Då nederbörd faller från ett moln mot marken kommer en del av nederbörden att avdunsta vilket gör att luften kyls av. Om luften under molnet är väldigt torr kan mycket vatten avdunsta innan luften är mättad och därmed kan luftens temperatur sjunka ganska kraftigt då nederbörd börjar falla, se tidigare inlägg av Johan. Eftersom kall luft har högre densitet än varm luft kan en låg relativ luftfuktighet under ett bymoln med nederbörd ge förutsättningar för extra kraftiga fallvindar, läs mer här. Den relativa luftfuktigheten kan ibland även ha betydelse för nederbördsformen. Vid låg relativ luftfuktighet och någon eller några plusgrader vid marken kan nederbörd börja falla som regn för att efterhand övergå i snö då temperaturen sjunker, typiskt i situationer med aprilväder.

Labilare luft på väg

De senaste dagarna har nordligaste Skandinavien alltså haft väldigt torra och varma förhållanden under inflytande av en högtrycksrygg.  Till imorgon lördag försvagas högtrycksryggen i norr samtidigt som den förskjuts en aning bort från landet. Från sydost kommer då istället ett område med lite labilare och fuktigare luft in över norra Norrland. Under helgen väntas fortsatt väldigt varmt i norr, men troligen blir det inte riktigt lika höga maxtemperaturer och samtidigt ökar risken för regn- och åskskurar markant. Under helgen närmar sig dessutom kyligare luft västerifrån vilket gör att avslutningen på denna veckan och inledningen på nästa, förmodligen blir ganska blöt i en stor del av landet.  

Fredag12z

Väderläget idag klockan 12z. Satellitbild med överlagrad prognos för marktrycket (svarta konturlinjer) och den geopotentiella höjden av 500 hPa-ytan. Notera hur högtrycket i höjden sträcker sig in över nordligaste Skandinavien. Notera också hur ett tråg sträcker sig upp mot finska viken och ger upphov till en labila förhållanden med en del åskceller i bland annat södra Finland (registrerade blixtar under senaste timman är markerade med en röd prick.)

 

 

En prognos för marktrycket (svarta konturlinjer) och den geopotentiella höjden av 500 hPa-ytan imorgon lördag. Notera hur högtrycket nu har förskjutits bort från landet och hur ett kortvågigt tråg rört sig upp mot norra Sverige som har fått en mer sydostlig luftström.

En prognos för marktrycket (svarta konturlinjer) och den geopotentiella höjden av 500 hPa-ytan imorgon lördag. Notera hur högtrycket nu har förskjutits bort från landet och hur ett kortvågigt tråg rört sig upp mot norra Sverige som har fått en mer sydostlig luftström.